<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Automatisering

Hvad er automatisering? 

Automatisering, automation eller mekanisering er teknikken til at få systemer til at fungere uden eller med en lille grad af menneskelig involvering. Automatisering bruges på alle områder, hvor man ønsker at erstatte menneskeligt arbejde med selvkørende systemer; for eksempel inden for industri, handel, transport og så videre. Automatisering ses altså på daglig basis i alle mulige sammenhænge og alle brancher.

Automatisering blev først introduceret under den industrielle revolution mod slutningen af ​​det 18. århundrede. På det tidspunkt bestod automatisering primært af maskiner, der erstattede menneskelig muskelkraft. Det store gennembrud for automatisering kom i 1920’erne på Henry Fords bilfabrik i USA. Med første verdenskrig blev begrebet automatisering almindeligt.

Cegal og automatisering

Hos Cegal hjælper vi vores kunder med procesautomatisering med det formål at være hurtigere, mere effektiv og mere præcis. Det betyder at rådgive om valg af teknologier, som automatiserer måden, hvorpå forskellige handlinger foretages. Det kan f.eks. være at sørge for automatisk skalering af en database ved pladsmangel eller sørge for automatisk fornyelse og opdateringer af forretningskritiske systemer.

Ydermere ser vi automatisering i vores overvågningsløsning til databaser, som automatisk sender alarmer ud, hvis uforudsete handlinger finder sted eller hvis tablespace skal udvides osv. Det betyder, at I som kunde undgår at skulle have interne specialister som hele tiden sidder klar, da Cegal sikrer optimering og automatisering af systemerne.

Læs om hvordan vi kan hjælpe dig med en automatiseret overvågningsløsning >

Læs også, hvordan vi kan hjælpe dig med DataOps >