<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DevOps

Hvad er DevOps?  

DevOps er et holistisk koncept, der kombinerer softwareudvikling og IT-drift. Altså sigtes der mod at få Development/Dev og Operations/Ops til at arbejde sammen. DevOps ønsker at sammensætte udviklings- og driftsafdelingen og dermed forene mennesker, processer og teknologi. Med DevOps kan man løbende levere en bedre værdi til kunderne.

DevOps er måden at opbygge en kultur, der understøtter effektive og smidige processer. DevOps-pioner John Willis refererer til CAMS-modellen til etablering af en DevOps-kultur:

  1. C for Culture beskriver etablering af ​​et sikkert miljø for innovation og produktivitet. For at skabe et sikkert miljø skal virksomheden bryde grænserne mellem de forskellige afdelinger, så udviklere (Dev) og driftsfolk (Ops) har et fælles mål.
  1. A for Automation henviser til tanken om, at automatisering bidrager til optimering. Sådanne processer skaber konsistens, sparer tid og forhindrer fejl.
  1. M for Measurement henviser til vurderingskriterier, som virksomheder skal vurdere udfra. Ved at have nogle faste measurements bliver det muligt for virksomheder at forbedre deres processer kontinuerligt.
  1. S for Sharing er grundlaget for tovejskommunikation. Det handler om at dele viden og information og lære af hinanden.
Cegal og DevOps

Hos Cegal bruger vi DevOps i mange projekter. Vores erfaring er, at det skaber ejerskab, som giver mere effektive og gode løsninger. For os har DevOps gjort os mindre afhængige af enkeltpersoner, sikret bedre kontinuitet og giver typisk hurtigere leverancer til vores kunder.

Læs om hvordan vi kan hjælpe dig med Data & Integration >