<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Scrum

Hvad er Scrum?  

Scrum er en procesramme udviklet til at understøtte kompleks produktudvikling med udgangspunkt i principperne inden for agil udvikling. Processen er baseret på tidligere erfaringer og bygger på iterativ proces og er dermed åben for ændringer under vejs. Scrum er det førende rammeværktøj indenfor softwareudvikling.

Scrum gør det muligt at fokusere på små/konkrete opgaver, samtidig med at man altid har det ”store billede” i fokus. På denne måde hjælper Scrum med at skabe struktur, så teammedlemmer kan fokusere på at løse en opgave ad gangen. I store komplekse projekter kan produktudvikling uden rammer som Scrum være noget, som går hen og bliver et overskueligt projekt.

Scrum-projekter udføres ved at man starter med den vigtigste og grundlæggende funktionalitet. Teamet arbejder efter korte “feedback loops” og modtager løbende feedback på, hvad der virker og ikke virker, og justerer undervejs. Dette gøres i en “sprinter”, som er en fast leveringscyklus på 1-4 uger. I løbet af sprinten vil man planlægge og udvikle den næste version af produktet, demonstrere funktionaliteten for projektets interessenter. Derefter foretages en evaluering, og der iværksættes foranstaltninger.

Information omkring hvad der er blevet gjort, hvad der skal gøres her og nu og hvad der skal gøres i det næste trin, er helet tiden synlig for alle interessenter.

Scrum består af 3 grundlæggende roller, der tilsammen danner et Scrum-team:

  1. Produktejeren prioriterer, hvilke funktioner der skal udvikles og arbejder med teamet og prioriterer opgaver. Her bruges et “product backlog, som er en liste over funktionaliteter. Produktejeren har ofte et indgående kendskab til forretningsområdet og kender brugernes behov godt.
  2. Udviklingsteamet bygger produktet ud fra produktejerens prioritering. Teamet er selvorganiseret og bestemmer selv, hvordan de organiserer arbejdet.
  3. Scrum-masteren er ansvarlig for at teamet følger Scrum-processen. Scrum-masteren fungerer som coach og sparringspartner, faciliteter god kommunikation, planlægning, udfordringer og screener udviklingsteamet for distraktioner uden for teamet.
Cegal og Scrum   

Hos Cegal bruger vi Scrum som metode i vores produktafdeling og i vores projekter hos kunderne. Cegal har god erfaring med brugen af ​​Scum, især i udviklingsfasen af ​​projekter. Det giver fleksibilitet og sikrer kontinuitet i projektets leverancer. Gennemsigtighed er et vigtigt princip i Scrum og Cegal har god erfaring med at køre regelmæssige sprint feedback af produkter hos vores kunder. Dette skaber grundlag for en åben dialog og feedback fra alle vigtige interessenter – hvilket igen giver god grobund for udviklingen af ​​det bedste produkt på markedet.

Har du nogen spørgsmål omkring Scrum?