<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Scrum

Vad är Scrum?  

Scrum är ett processramverk utvecklat för att stödja komplex produktutveckling. Processen baseras på kunskap som kommer från erfarenhet och att beslut baseras på vad som är känt. Scrum är det ledande ramverket för mjukvaruutveckling.

 

Scrum gör det möjligt att fokusera på små / konkreta uppgifter, samtidigt som du alltid har den “stora bilden” i fokus. På detta sätt hjälper Scrum till att skapa struktur så att gruppmedlemmarna kan fokusera på att lösa en uppgift i taget. I stora komplexa projekt kan produktutveckling utan ramverk som Scrum vara något som ofta kan verka som en oöverstiglig uppgift.

Scrum-projekt genomförs genom att börja med den viktigaste och grundläggande funktionaliteten. Teamet arbetar efter korta “feedback loopar” och får löpande feedback om vad som fungerar och inte fungerar, och justerar på vägen. Detta görs i en “sprint”, vilket är en fast leveranscykel på 1-4 veckor. Under sprinten planerar och utvecklar du nästa version av produkten, visar funktionaliteten för projektets intressenter. Sedan görs en utvärdering och åtgärder initieras.

Vad som har gjorts, vad som ska göras nu och vad som ska göras i nästa steg är information som ständigt är synlig för alla.

Scrum består av 3 grundläggande roller som tillsammans bildar ett Scrum-team:

  1. Produktägaren prioriterar vilka funktioner som ska utvecklas och arbetar med teamet och prioriterar uppgifter. Här används en “product backlog”, som är en lista över funktioner. Produktägaren har ofta djupgående kunskaper om affärsområdet och känner till användarnas behov väl.
  2. Utvecklingsteametbygger produkten enligt prioritet från produktägaren. Teamet är självorganiserat och bestämmer själva hur de organiserar arbetet.
  3. Scrum Mastern är ansvarig för teamet som följer Scrum-processen. Scrum mastern är en coach och sparringpartner, hen fasiliterar god kommunikation, planering, utmaningar och avskärmar utvecklingsgruppen från distraktioner utanför teamet.
Cegal och Scrum   

På Cegal använder vi Scrum som metod i vår produktavdelning och i våra ytterligare projekt. Cegal har god erfarenhet av användning av Scrum, särskilt i utvecklingsfasen för projekt. Det ger flexibilitet samtidigt som det säkerställs kontinuitet i projektets leveranser. Transparens är en viktig princip i Scrum och Cegal har goda erfarenheter av regelbundna sprint reviews av produkter för våra kunder. Detta skapar en grund för en öppen dialog och feedback från viktiga intressenter – vilket i sin tur ger grogrund för utvecklingen av den bästa produkten på marknaden.

Läs om projektledning på Cegal >