<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Lean

Vad är Lean?  

Lean är inte en förkortning, men kommer från det engelska ordet lean vilket betyder smal eller smidig. Idag används lean också om ett projekt eller en produktionsmetod som används i ett antal branscher och industrier. I IT-världen handlar det om att fokusera på kundens behov, utveckla och lansera lösningar kontinuerligt och göra kontinuerliga förbättringar.

 

Metoden kommer från biltillverkaren Toyota. Toyotas framgång och tillväxt från ett litet företag till världens största biltillverkare ledde naturligtvis också till stort intresse för de underliggande principerna och strategierna. Lean-metoden myntades utifrån boken “The Machine That Changed the World” från 1990.

Lean-metoden kan sammanfattas i tre huvudelement:

  1. Att förstå vad som är värdefullt för kunden.
  2. Skapa flöde så att värdekedjan flyter smidigt.
  3. Bli en lärande organisation som ständigt förbättras.
Cegal och Lean

På Cegal har vi riggat vår produktutveckling enligt Lean-metoden. Vi har branschkunskap i de saker vi utvecklar, samtidigt som vi har nära band till våra kunder. Detta gör det möjligt för oss att plocka upp behov på marknaden och kontinuerligt förbättra vår produkt utifrån det. På det sättet har vi alltid en uppdaterad och konkurrenskraftig produkt att erbjuda våra kunder.

Undrar du något om Lean?