<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Kanban

Vad är Kanban?

Ordet Kanban är japanska och betyder «kort» eller «tecken / signal». Det blev ett välbekant koncept inom logistik på 1970-talet när Toyota använde det för att minimera produktionskostnaderna.

Kanban är en metod för att hantera komplexa utvecklingsarbeten och kommer från den agila traditionen. Agile är en iterativ metod för produktutveckling. Den erkänner osäkerheten i produktutveckling och underlättar självorganiserande team att svara på förändringar fortlöpande. Idag har inga företag den lyxen att kunna utveckla en produkt på flera år eller månader i en svart låda utan feedback. Det betyder att det är viktigare än någonsin att få produkten, eller mindre delar av den, att uppfylla marknadens förväntningar så snart den släpps.

Kanban ska hjälpa ett utvecklingsteam att bygga rätt produkter med så få hinder som möjligt på kortast möjliga tid. Allt detta för att få snabb feedback om vad som görs. Kanban handlar om att visualisera teamets arbete genom en whiteboard-layout, begränsa för många pågående uppgifter och kontinuerligt förbättra arbetsflödet. Kanban-teamet fokuserar på att minska den tid det tar från en användarstory designas tills funktionaliteten är testbar.

Vad är skillnaden mellan Kanban och Scrum?

Kanban och Scrum är två olika strategier för att implementera en flexibel utvecklingsram. Kanban-metoderna är kontinuerliga och mer flytande, medan scrum baseras på korta, strukturerade och fasta sprintintervall. Ett nyetablerat team börjar ofta med Scrum för att ha ett fast ramverk kring utvecklingen. När laget mognar och formen av arbete och hastighet ställs in går du vidare till Kanban. Gemensamt för båda strategierna är att skapa inlärningsslingor för att snabbt samla in och integrera slutanvändares feedback.

Cegal och Kanban

På Cegal används Kanban i väletablerade team som arbetar med ny utveckling eller vidareutveckling av programvara, där snabb återkoppling är avgörande för produktens riktning. När du arbetar med mjukvaruutveckling är det viktigt att ha metoder som stöder flexibilitet i implementeringen, samtidigt som teamet behöver en fast ram för uppgiftsflöde och kontroll. Detta innebär att fler och fler Cegal-team har börjat använda Kanban som en arbetsmetod.

Läs om projektledning på Cegal>

 

Undrar du något om Kanban?