<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Scrum

Hva er Scrum?  

Scrum er et prosessrammeverk utviklet for å støtte kompleks produktutvikling. Prosessen er basert på at kunnskap kommer fra erfaring og at beslutninger baseres på det som er kjent. Scrum er det ledende rammeverket for programvareutvikling.  

Scrum muliggjør å fokusere på små/konkrete oppgaver, samtidigsom man hele tiden har det «store bildet» i fokus. På denne måten hjelper Scrum med å skape struktur slik at medlemmene i teamet kan fokusere på å løse en og en oppgave. I store komplekse prosjekter kan produktutvikling, uten et rammeverk som Scrum, være noe som ofte kan virke som en uoverkommelig oppgave.   

Scrum-prosjekt gjennomføres ved at man starter med den viktigste og grunnleggende funksjonaliteten. Teamet jobber etter korte “feedback loops” og får løpende tilbakemelding på hva som fungerer og ikke fungerer, og justerer underveis. Dette gjøres i “sprinter”, som er en fast leveransesyklus på 1-4 uker. I løpet av sprinten skal man planlegge og utvikle neste versjon av produktet, demonstrere funksjonaliteten for prosjektets interessenter. Deretter gjøres en evaluering og tiltak settes i gang.  

Det som har blitt gjort, hva som skal gjøres nå, og hva som skal utføres i neste steg, er informasjon som hele tiden er synlig for alle.   

Scrum består av 3 grunnleggende roller, som til sammen utgjør et Scrum-team:  

  1. Produkteier prioriterer hvilke funksjoner som skal utvikles og jobber med teamet og prioriterer oppgaver. Her brukes en “product backlog”, som er en liste over funksjonalitet. Produkteieren er har ofte dybdekunnskap om forretningsområdet og kjenner brukernes behov godt.  
  2. Utviklingsteam bygger produktet etter prioritering fra produkteier. Teamet er selvorganisert og bestemmer selv hvordan de organisere arbeidet.   
  3. Scrum-master er ansvarlig for at teamet følger Scrum-prosessen. Scrum-master er coach og sparringspartner, hun fasiliteter god kommunikasjon, planlegging, utfordringer og skjermer utviklingsteamet for distraksjoner utenfor teamet.   
Cegal og Scrum   

I Cegal bruker vi Scrum som metodikk i produktavdelingen vår og i inn i de videre prosjektene våre. Cegal har god erfaring med bruk av Scum, spesielt i utviklingsfasen av prosjekter. Det gir fleksibilitet samtidig som det sikrer en kontinuitet i prosjektets leveranser. Transparens et viktig prinsipp i Scrum og Cegal har god erfaring med å kjøre regelmessige sprint reviews av produkter for kundene våre. Dette skaper grunnlag for en åpen dialog og feedback fra viktige interessenter – som igjen gir grobunn for utvikling av det beste produktet på markedet.  

Lurer du på noe rundt Scrum?

Related articles

Consultancy > Consultants > Project Management
arrow