<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Agile

Hva er Agile?

Alle snakker om Agile og den agile tilnærmingen, men hva betyr det egentlig og hvordan jobber man mer agilt? Ordet agile kommer fra det engelske ordet agility, som betyr smidig eller bevegelig.

Det handler om å jobbe smartere ved å skifte fokus i måten man utvikler software på. Produkter kan ikke lages i et vakuum, de må utvikles i full åpenhet med sluttbruker i sentrum.

Det handler om å være lydhør og etterlyse tilbakemeldinger fra markedet. Samtidig forfekter smidig menneskene som skaper prosessene, mer enn å kontrollere prosessen i seg selv. Medlemmene av et team er individer med unik kompetanse som endrer seg etter behov, ikke utskiftbare deler som skal holde i gang en prosess.

Det å legge om leveransemodellen sin til smidig innebærer et kulturelt skifte. Virksomheten må endre tankesett og metoder for å kunne respondere på endringer i marked eller i lovverk. Det betyr i praksis at man må bygge ned avhengigheter og rigide prosesser som eksisterer rundt produktet. Samtidig må man utvikle produktet på et riktig teknisk fundament som tilrettelegger for at tjenesten kan levere verdi hyppig ut til kunden.

Cegal og Agile

I Cegal har vi omfavnet den agile metoden i produkt- og tjenesteutviklingen vår.

Tradisjonelt har produkter blitt levert gjennom den klassiske fossefallmodellen. Det er ikke noe direkte feil med denne måten å levere software på, men det krever en stor grad av forutsigbarhet, både på krav og behov. Slik fungerer det sjelden. Stadig flere aktører samarbeider internt og eksternt, på kryss av landegrenser og sikkerhetsmurer – det fleste systemer er en del av et større økosystem. Produktutvikling er ikke lenger er en enkel affære og skal man lage produkter på dette nivået, så trenger man agile-metoder.

Gitt at fremtiden kommer raskere på oss enn før – og at behovene er mer omskiftelige, så må de fleste virksomheter i dag ta stilling til hvordan de skal jobbe med sin IT-portefølje. Vi tror at de bedriftene som ikke klarer å endre kurs, vil fort bli utkonkurrerte og utdaterte, så fremt de ikke leverer et tidløst, «vintage» produkt som bare blir bedre med årene.

Lurer du på noe rundt dette?

Relaterte artikler

Consultancy > Consultants > Project Management
arrow