<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

DevOps

Hva er DevOps?  

DevOps er et helhetlig konsept for systematisk tenkning/tilnærming/samarbeid mellom utviklings- og driftsteamene – Development/Dev og Operations/Ops. DevOps er måten man bygger en kultur for å støtte effektive og smidige prosesser. 

DevOps-pioner John Willis refererer til CAMS-modellen for etablering av en DevOps kultur: 

  1. C for Culture beskriver etableringen av et trygt miljø for innovasjon og produktivitet. For å skape et trygt miljø må selskapet bryte grensene mellom de ulike avdelingene, hvor utviklere (Dev) står på den ene siden og driftsfolk (Ops) på den andre siden, med hver sine mål. 
  2. A for Automation refererer til tanken om at automatisering bidrar til optimalisering. Slike prosesser skaper konsistens, sparer tid og forhindrer feil. 
  3. M for Measurement refererer til vurderingskriterier selskapet må vurdere etter. Kriteriene muliggjør kontinuerlig forbedrede prosesser. 
  4. S for Sharing er grunnlaget for toveis-kommunikasjon. Det handler om å dele kunnskap og informasjon og lære av hverandre. 
Cegal og DevOps

I Cegal benytter vi DevOps i mange prosjekter. Våre erfaringer er at det skaper et eierskap som gir mere effektive og gode løsninger. DevOps har for oss gjort oss mindre avhengige av enkeltpersoner, sikrer bedre kontinuitet og gir typisk raskere leveranser for våre kunder. 

Les om: Applikasjonsutvikling og integrasjon i Cegal > 

Les saken: DevOps skaper effektivisering og verdiskapning >

Relaterte ord