<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Agile

Agile

Vad är Agile?

Alla pratar om Agile och det agila tillvägagångssättet, men vad betyder det egentligen och hur arbetar du mer agilt?

Ordet agile kommer från det engelska ordet agility, vilket betyder smidig eller rörlig. Det handlar om att arbeta smartare genom att flytta fokus på hur du utvecklar programvara. Produkter kan inte tillverkas i ett vakuum, de måste utvecklas i full transparens med slutanvändaren i centrum. Det handlar om att vara lyhörd och kräva feedback från marknaden. Samtidigt förespråkar agila människor som skapar processerna mer än att kontrollera själva processen. Medlemmarna i ett team är individer med unika färdigheter som ändras efter behov, inte utbytbara delar som kommer att hålla en process igång.

Att ändra sin leveransmodell till en flexibel innebär en kulturell förändring. Företaget måste ändra sin inställning och metoder för att kunna svara på förändringar på marknaden eller i lagstiftning. I praktiken innebär detta att man måste minska beroenden och styva processer som finns runt produkten. Samtidigt måste man utveckla produkten på en korrekt teknisk grund som underlättar att tjänsten kan leverera värde till kunden.

Cegal och Agile

På Cegal har vi anammat den agila metoden i vår produkt- och tjänsteutveckling.

Traditionellt har produkter levererats genom den klassiska vattenfallsmodellen. Det är inget direkt fel med detta sätt att leverera programvara, men det kräver en hel del förutsägbarhet, både när det gäller krav och behov. Så här fungerar det sällan. Fler och fler aktörer samarbetar internt och externt, över nationella gränser och säkerhetsmurar – de flesta system är en del av ett större ekosystem. Produktutveckling är inte längre en enkel affär och om du vill göra produkter på denna nivå behöver du agila metoder.

Med tanke på att framtiden kommer till oss snabbare än tidigare – och att behoven är mer föränderliga, måste de flesta företag idag bestämma hur de ska arbeta med sin IT-portfölj. Vi tror att de företag som misslyckas med att ändra kurs snabbt kommer att bli utkonkurrerade och föråldrade, så länge de inte levererar en tidlös, “vintage” produkt som bara blir bättre med åren.

Läs om projektledning på Cegal>