<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

IoT

Vad är Internet of Things (IoT)? 

Internet of Things (IoT) eller Sakernas Internet på svenska är ett samlingsbegrepp för tekniker och lösningar som inkluderar digitala enheter med processorkraft som samlar in data och är anslutna till ett nätverk (i praktiken Internet). Datan samlas in från omgivningen, maskiner, saker eller installationer och kan vara allt från larm, röklarm, sensorer i bilar, sensorer på stora industrimaskiner eller fartyg, till leksaker, kylskåp och elmätare.

I slutet av 2014 fanns det nästan 4 miljarder IoT-enheter (nästan 11 miljarder om datorer räknas med), medan det år 2020 fanns cirka 30 miljarder enheter inklusive datorer.

IoT är en av de tekniker som utgör industrin 4.0 och är en viktig del av framtida energianvändning, elproduktion och elnät.

Cegal och Internet of Things (IoT)

På Cegal har vi lång erfarenhet av att strömma data från olika typer av sensorer till en analysplattform anpassad för IoT-analyser. Bland annat har vi skapat en lösning till en av våra kunder där vi strömmar live data från vattenkraftverk och planerar de olika mätpunkterna för att visualisera uppstart, avstängning och avvikelser i mönster. Lösningen utgör grunden för att kunna identifiera avvikelser i mätpunkterna och t.ex. skapa en grund för förebyggande underhåll.

Undrar du något om IoT?