<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

IoT

Hva er Internet of Things (IoT)? 

Internet of Things (IoT) eller tingenes internett på norsk, er et samlebegrep for teknologier og løsninger som omfatter digitale enheter med prosesseringskraft som samler data og er koblet til et nettverk (i praksis internett). Dataene samles inn fra omgivelsene, maskiner, ting eller installasjoner og kan være værdata eller ulike tilstander, for eksempel at en komponent begynner å bli utslitt eller en dør står åpen.  

IoT kan være alt fra alarmer, røykvarslere, sensorer i biler, sensorer på store industrimaskiner eller fartøy til leketøy, kjøleskap eller strømmålere. 

Ved utgangen av 2014 var det nesten 4 milliarder IoT-enheter (nesten 11 milliarder om datamaskiner regnes med), mens det i 2020 er rundt 30 milliarder enheter inklusive datamaskiner. 

IoT er en av teknologiene som utgjør industri 4.0 og er en viktig del av fremtidens energibruk, kraftproduksjon og strømnett.  

Cegal og Internet of Things (IoT)

I Cegal har vi bred erfaring med å strømme data fra ulike typer sensorer inn i en analyseplattform tilrettelagt for IoT analyser. Vi har bl.a. laget løsning til en av våre kunder der vi strømmer live data fra vannkraftsturbiner og plotter de ulike målepunktene for å visualisere oppstart, nedstenging og avvik i mønster. Løsningen danner grunnlag for å kunne identifisere avvik i målepunktene og bl.a. lage grunnlag for å gjøre preventivt vedlikehold.