<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Design Thinking

Vad är Design Thinking?  

Design Thinking är inte en exklusiv rättighet till designers. Så varför kalla det för Design Thinking?

Design Thinking är en metod där vi försöker förstå användaren, utmana antaganden och omdefiniera problem i ett försök att identifiera alternativa strategier och lösningar som kanske inte är de vi först överväger.

Traditionellt har nya lösningar utvecklats utifrån en affärsidé eller ett behov som företaget antar att marknaden har. I Design Thinking arbetar man omvänt och utvecklar istället nya lösningar baserade på slutanvändarens verkliga behov.

Design Thinking som arbetsmetod:
Syftet med Design Thinking är att snabbt utveckla en prototyp så att du på kort tid kan testa idén på användargruppen. Målet är förbättring baserat på direkt feedback. Här arbetar du på fältet och har nära kontakt med slutanvändaren. Arbetsprocessen är cirkulär och upprepas tills produkten är tillräckligt bra för implementering.

Det finns fem element som definierar Design Thinking-processen:

  1. Empathize: Arbeta upp en god förståelse för det verkliga behovet av slutanvändaren, det är själva grunden för resten av utvecklingsarbetet. Hamna inte i fällan och anta något innan du har börjat.
  2. Define: Användarnas behov och utmaningar definieras. Insikten vi samlar in används för att ge ett konkret beslutsunderlag för vidare arbete.
  3. Ideate: När vi har förstått användarens verkliga behov och definierade problem som ska lösas, börjar vi arbeta med bra idéer och att hitta smarta lösningar.
  4. Prototype: Målet är att snabbt implementera idéerna för vidare testning och iteration.
  5. Test: När produkten väl har använts fortsätter arbetet med analys och optimering av produkten och dess funktioner.

     

Design Thinking likställs ofta med innovation, eftersom Design Thinking som strategi kan användas för att skapa innovativa produkter och tjänster baserat på insikt i mänskligt beteende, teknik och affärsmöjligheter. Design Thinking är således en konkret metod som ditt företag kan använda för att skapa ett innovativt företag.


Cegal och Design Thinking

Cegal levererar innovativa lösningar baserade på en djup förståelse för våra kunders behov. Baserat på Design Thinking-tankesättet om att tänka innovativt och alternativt säkerställer Cegal snabb testning och validering av idéer efter varje kunds behov. Med Design Thinking-metoden är utgångspunkten alltid kundernas verkliga problem och behov, där Cegal alltid presenterar ett enskilt business case och rekommenderar den lösning som är bäst för kunden.

I vardagen använder Cegal Design Thinking när det gäller att tänka kreativt, experimentellt, iterativt och systematiskt i förhållande till produkt- och tjänsteutveckling internt och externt.

Läs om projektledning på Cegal>

Undrar du något om Design Thinking?