<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Design Thinking

 1. Hva er Design Thinking?  

  Design Thinking er ikke en eksklusiv rett til designere. Så hvorfor kalle det designtenking?

  Design Thinking er en metode der vi prøver å forstå brukeren, utfordre antagelser og omdefinere problemer i et forsøk på å identifisere alternative strategier og løsninger som kanskje ikke er de vi først vurderer.


  Tradisjonelt har nye løsninger blitt utviklet med utgangspunkt i en virksomhetsidè eller et behov bedriften antar at markedet har. I Design Thinking snur man på dette og utvikler nye løsninger med utgangspunkt i det reelle behovet til sluttbrukeren.

  Design Thinking som arbeidsmetode:
  Hensikten med Design Thinking er å raskt omgjøre behovet i en prototype slik at man i løp av kort tid får testet ut ideen på brukergruppen. Målet er forbedring på bakgrunn av dirkete tilbakemeldinger. Her arbeider man i felten og har tett kontakt med sluttbruker. Arbeidsprosessen er sirkulær og gjentas til produktet er godt nok for implementering.

  Det er fem elementer som definerer Design Thinking prosessen:

  1. Empathize: Opparbeide en god forståelse av det reelle behovet til sluttbruker, det er selve fundamentet for resten av utviklingsarbeidet. Ikke gå i fellen og anta noe før du har begynt.
  2. Define: Brukernes behov og utfordringer defineres. Innsikten vi samler inn brukes til å gi et konkret beslutningsgrunnlag for videre arbeid.
  3. Ideate: Etter at vi har fått en forståelse for brukerens reelle behov og definert problemstillinger som skal løses, setter vi i gang med å jobbe frem gode ideer og finne smarte løsninger.
  4. Prototype: Målet er å raskt sette ideene ut i praksis for videre test og iterering.
  5. Test: Når produktet er tatt i bruk, fortsetter arbeidet med analyse og optimalisering av produktet og dets funksjoner.

  Design Thinking blir ofte likestilt med innovasjon, da Design Thinking som strategi kan brukes til å skape innovative produkter og tjenester basert på innsikt i menneskelig atferd, teknologi og forretningsmuligheter. Design Thinking er altså en konkret metode som din bedrift kan bruke for å skape en innovativ virksomhet.

  Cegal og Design Thinking

  Cegal leverer løsninger basert på en grundig forståelse av kundenes behov. Basert på Design Thinking-tankegangen – å tenke innovativt og alternativt, sikrer vi rask testing og validering av ideer i henhold til kundens behov. Utgangspunktet er alltid kundenes reelle problemer og behov, og derfor presenterer vi en individuell business case og anbefaler løsninger som gir best mulig mening for kunden.

  I hverdagen bruker Cegal sitt produkt-team Design Thinking når det gjelder å tenke kreativt, eksperimentelt, iterativt og systematisk i forhold til produkt- og tjenesteutvikling internt og eksternt.

  Les om: Prosjektledelse i Cegal >

  
Relaterte ord
Lurer du på noe rundt Design Thinking?