<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Design Thinking

Hvad er Design Thinking? 

Design Thinking er ikke en eksklusiv rettighed for designere. Så hvorfor kalde det Design Thinking? 

Design Thinking er en metode, hvor vi forsøger at forstå brugeren, udfordre antagelser og redefinere problemer i et forsøg på at identificere alternative strategier og løsninger, som måske ikke er dem, vi først overvejer. Traditionelt udvikles nye løsninger baseret på en forretningsidé eller et behov, som virksomheden antager, at markedet har. Design Thinking vender dette om og udvikler nye løsninger baseret på slutbrugerens reelle behov.

Design Thinking som arbejdsmetode:

Formålet med Design Thinking er hurtigt at forstå behovet for en prototype, så man kan teste ideen på en brugergruppe på kort tid. Målet er forbedring baseret på direkte feedback. Her arbejder man i felten og har tæt kontakt med slutbrugeren. Arbejdsprocessen er cirkulær og gentages, indtil produktet er godt nok til implementering.

Der er fem elementer, som definerer Design Thinking-processen:

  • Empathize: Oparbejd en god forståelse for det reelle behov hos slutbrugeren, da det er selve fundamentet for resten af ​​udviklingsarbejdet. Fald ikke i fælden og antag noget, før du er startet.
  • Define: Brugernes behov og udfordringer defineres. Den indsigt, vi samler, bruges til at give et konkret beslutningsgrundlag for videre arbejde.
  • Ideate: Når vi har fået en forståelse af brugerens reelle behov og definerede problemstillinger, som skal løses, begynder vi at arbejde på gode ideer og dermed finde smarte løsninger.
  • Prototype: Målet er hurtigt at omsætte ideerne til praksis for yderligere test og iteration.
  • Test: Når produktet først er taget i brug, fortsætter arbejdet med analyse og optimering af produktet og dets funktioner.

Design Thinking sidestilles ofte med innovation, da Design Thinking som strategi kan bruges til at skabe innovative produkter og tjenester baseret på indsigt i menneskelig adfærd, teknologi og forretningsmuligheder. Design Thinking er således en konkret metode, som din virksomhed kan bruge til at skabe en innovativ forretning.

Cegal og Design Thinking

Cegal leverer løsninger baseret på en grundig forståelse af kundernes behov. Baseret på Design Thinking-tankegangen – omkring at tænke innovativt og alternativt sikrer Cegal hurtig testning og validering af ideer i henhold til kundens behov. Udgangspunktet tages altid ud fra kundernes reelle problemer og behov, og derfor præsenterer Cegal altid en individuel business case og anbefaler løsninger, som giver kunden den bedst mulige mening.

I hverdagen bruger Cegal Design Thinking, når der skal tænkes kreativt, eksperimenterende, iterativt og systematisk i forhold til produkt- og serviceudvikling på internt og eksternt.

Læs om hvordan vi kan hjælpe dig med Data & Integration >