<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

DataOps

Vad är DataOps?  

DataOps är en princip som fokuserar på att öka kvantiteten och kvaliteten på dataleveranser samtidigt som cykeltiden minskar. Detta är möjligt genom att t.ex. använda agila metoder, förbättra samarbetet i organisationen och fokusera på automatisering och övervakning.

DataOps sätter ramverket för hur utveckling av data pipelines ska ske i en föränderlig värld och där kontinuerlig utveckling och leverans av data förväntas. Detta görs genom att ta itu med både organisatoriska och tekniska utmaningar, eftersom ramverket definierar principer för teknisk bästa praxis, arbetsflöden, kultur och dataarkitektur.

DataOps kombinerar agil utveckling, DevOps och Lean manufacturing och anpassar dem till utveckling och drift av data pipelines.

Det agila arbetssättet handlar om att arbeta smartare genom att ändra fokus i hur dataflöden utvecklas, så att du kontinuerligt involverar slutanvändaren och tar emot feedback. Genom denna metod kan du snabbt svara på kundernas krav och påskynda förändringar som leder till värde och därmed öka den totala effektiviteten.

DevOps fokuserar på kopplingen mellan utveckling och drift. Data Pipelines ska utvecklas med kod som är versionsstyrd och målet är kontinuerliga leveranser till näringslivet, med korta utvecklingssprintar. Återanvändning och automatisering av kod säkerställer snabbare utveckling, samtidigt som bl.a. övervakning ökar kvaliteten. Detta innebär att minska tiden till implementering, minska tiden till marknaden, minimera defekter och förkorta tiden som krävs för att lösa problem.

Lean manufacturing hjälper till att hålla fokus på kvalitet med hjälp av verktyg som statistisk processkontroll för dataanalys.

Genom att kombinera ovanstående principer kan DataOps därmed fungera som ett ramverk för att hantera och automatisera dataprojekt. Genom att fokusera på att involvera slutanvändaren och därmed skapa en iterativ process kan du säkerställa data av hög kvalitet, vilket i slutändan leder till framgångsrika insikter och användbar information för verksamheten.

Cegal och DataOps

Cegal använder DataOps-principerna i allt fler stora Data Warehouse-projekt med våra kunder, då DataOps förbättrar kvaliteten och minskar cykeltiden för dataanalys. På Cegal är vi fullt engagerade i att tillhandahålla en full service-stack kring Data Pipelines och Data LakeHouse med DataOps-metoden som leveransmodell.

Läs om hur vi har hjälpt det norska länet att få värdefull insikt via deras Business Intelligence och Data Warehouse-lösning >

Undrar du något om DataOps?