<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DataOps

Hvad er DataOps?  

DataOps er et princip, som fokuserer på at øge mængden og kvaliteten af dataleverancer, samtidig med at cyklustiden reduceres. Dette er muligt ved bl.a. at bruge agile metoder, forbedre samarbejdet i organisationen og fokusere på automatisering og monitorering.

DataOps sætter en ramme for hvordan udvikling af data pipelines bør ske i en verden under forandring og hvor der forventes kontinuert udvikling og levering af data. Det sker ved i lige så høj grad at adressere organisatoriske som tekniske udfordringer idet rammen definerer principper for tekniske best practices, arbejdsgange, kultur og data arkitektur.

DataOps kombinerer agil udvikling, DevOps og Lean manufacturing og tilpasser dem til udvikling og drift af data pipelines.


Den agile tilgang handler om at arbejde smartere ved at skifte fokus i den måde, hvorpå datastrømme udvikles, så man inddrager slutbrugeren løbende og tager imod feedback. Via denne metode kan man hurtigt reagere på kundekrav og fremskynde ændringer, som fører til værdi og dermed øge den samlede effektivitet.


DevOps har fokus på sammenhængen mellem udvikling og drift. Data Pipelines skal udvikles som kode der versionsstyres, og målet er kontinuerlige leverancer til forretning, med korte udviklingsprint. Genbrug og automatisering af kode sikrer hurtigere udvikling, mens bl.a. monitorering øger kvaliteten. Dette betyder, at man reducerer tiden til implementering, reducerer tiden til markedet, minimerer defekter og forkorter den tid, der kræves til at løse problemer.


Lean manufacturing bidrager til at holde fokus på kvalitet ved hjælp af værktøjer som statistisk proceskontrol til dataanalyse.


Ved at kombinere ovenstående principper kan DataOps dermed fungere som et rammeværk for styring og automatisering af dataprojekter. Ved at have fokus på at involvere slutbrugeren og dermed skabe en iterativ proces, kan man sikre høj kvalitet af data, som i sidste ende føre til succesfulde indsigter og brugbare information til forretningen.

Cegal og DataOps

Cegal benytter DataOps principperne i flere og flere store Data Warehouse projekter hos vores kunder, da DataOps forbedre kvaliteten og reducere cyklustiden for dataanalyse. Hos Cegal er vi fuldt ud engageret i at levere en fuld service-stak omkring Data Pipelines og Data LakeHouse med DataOps-tilgangen, som leveringsmodel.

Læs mere om, hvordan Cegal kan hjælpe dig med at blive mere datadrevet med DataOps >

Læs om hvordan vi har hjulpet det Norske amt med at få værdifuld indsigt via deres Business Intelligence og Data Warehouse løsning >

Har du nogen spørgsmål omkring DataOps?