<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Azure DevOps

Vad är Azure DevOps? 

Som namnet antyder så handlar det om Azure DevOps. Men Azure DevOps är inte detsamma som DevOps, och du behöver faktiskt inte heller använda Azure. Så vad exakt är Azure DevOps?

Kort sagt är det en verktygslåda från Microsoft för att planera, samarbeta och leverera programvara. Det kan köras i Azure (som en SaaS-lösning), men du kan också köra den på din egen hårdvara.

  • Azure Boards är ett verktyg för att planera, spåra och samarbeta i ett team. Både agil metodik och mer traditionell projektledning stöds.
  • Azure Pipelines är ett CI / CD-verktyg som kan användas med vilket språk som helst, vilken plattform som helst samt vilket moln som helst.
  • Med Azure Repos kan du lagra kod med Git.
  • Azure Test Plans stöder manuell och utforskande testning (som ett tillägg till automatiserad testning i CI / CD)
  • Azure Artifacts stöder distribution av programvarubibliotek. Även om det finns många verktyg i verktygslådan går det fint att ersätta några av dem; istället för att lagra koden i Azure Repos kan du till exempel spara den i GitHub eller BitBucket.

Även om det finns många verktyg i verktygslådan kan du självklart byta ut några av dem; istället för att spara koden i Azure Repos, till exempel, kan du spara den i GitHub eller BitBucket.

Cegal och Azure DevOps

Cegal använder Azure DevOps bl.a. internt i sin produktutveckling och för externa projekt. DevOps handlar om att förena människor, processer och produkter så att du kontinuerligt levererar värde till slutanvändaren. Detta är vi på Cegal mycket fokuserade på, och Azure DevOps är ett av verktygen som hjälper oss på vägen.