I våra projekt på Cegal vill vi så tidigt som möjligt definiera omfattningen och det gör vi ofta med hjälp av en MVP. En MVP är en förkortning av “minimal viable product” vilket definierar funktionalitet som minimum behövs i de första versionerna. Detta kan vara en utmananade uppgft, både för kund och leverantör eftersom det ofta finns en hel del funktionalitet som är trevligt att ha, men där totalen kan utgöra en stor del för projektet när det gäller tid och kostnad.

En projektledares uppgift är att kommunicera eventuella utsvävningar till berörda interessenter och säkerställa att det är förankrat. Om funktionalitet läggs till i MVPn eller i backloggen behöver projektledaren också informera om vilka eventuella konsekvenser det kan få i fråga om projektets tidsram. En bra tumregel vid produktleveranser är att aktivt förhålla sig till MVP från start till slut och ställa sig frågan; vad är bra nog.

Läs om våra tjänster inom projektledning >

MeetOurTeam – Line, en av våra projektledare som jobbar på Cegal

MeetOurTeam – Maria, en av våra projektledare som jobbar på Cegal