<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Scope creep

Hva er Scope creep? 

Direkte oversatt til norsk betyr «scope creep» krypende omfang, og det er lett å se for seg at det her er snakk om noe som vokser seg større. I prosjektsammenheng har man «Scope creep» når omfanget av en tjeneste, produkt eller funksjoner har blitt større enn det som opprinnelig var intensjonen eller avtalen.  

Ordet creep ligger også tett opp til et annet engelsk ord, «creepy» som betyr skummel.  «Scope creep» kan være skummelt for et prosjekt, og er noe som man bør være obs på.

Det kan føre til at man ikke når prosjektmål på tid, kost eller nytte. Dette kan ofte skje gradvis og ukontrollert, og er et resultat av ulike personers involvering, uklare mandat eller beslutningskanaler.

Det kan være interne drivere som er årsaken til «Scope creep», som eksempelvis utviklere som vil lage det de tror er best eller salgspersonell som selger inn utvidet funksjonalitet underveis. Det kan også være eksterne drivere som ønsker fra kunden som tas rett inn i prosjektet uten en forankret endringshåndteringsprosess, eller kontroll på hva som tas inn og ut av backlogen.  

Cegal og prosjektgjennomføring

Innledningsvis for våre prosjekter i Cegal ønsker vi så tidlig som mulig å definere opp omfanget, ofte ved bruk av en MVP. En MVP er en forkortelse for “minimal viable product”, og definerer hvilken funksjonalitet det minimum faktisk er behov for i tidligste versjoner. Dette kan være en krevende øvelse, både for kunde og leverandør, da det ofte er en god del funksjonalitet som er kjekt å ha, men der totalen kan utgjøre en hel del for prosjektet når det kommer til tid og kost.

En prosjektleders oppgave er å kommunisere eventuelle utvidelser hos involverte stakeholdere og sørge for forankring. Legges funksjonalitet til en MVP eller backlog må en prosjektleder også informere om mulige konsekvenser for prosjektets tidslinje. En god prosjektleveregel er å ha et aktivt forhold til MVP fra start til slutt, og stille spørsmålet; hva er godt nok.

#MeetOurTeam: Line, en av våre superhelter som jobber som prosjektleder >

#MeetOurTeam: Ingrid, en av våre superhelter som jobber som prosjektleder>

Lurer du på noe rundt Scope creep?

Related articles

Konsulent
Dårlig kommunikasjon gir prosjektkrasj
Line Storehaug Seniorkonsulent i Cegal. Line har i...
arrow
Meet our team
#MeetOurTeam – Maria
Cegal
arrow
Consultancy > Consultants > Project Management
arrow