<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Python

Vad är Python? 

Python är ett programmeringsspråk som är avsett för utveckling av verktyg och applikationer. Det är ett objektorienterat högnivåspråk där uppgifter beskrivs steg för steg. Några typiska applikationer är automatisering, dataintegration och dataanalys (maskininlärning och artificiell intelligens).

Den vanligaste versionen är CPython. Det är en ren textbaserad version, men det finns ett antal ramar och bibliotek som gör det möjligt att skapa grafiska användargränssnitt. De olika ramarna anpassas ofta till olika behov.

Python är mycket kraftfullt, kan utökas med ett stort antal kodbibliotek och har bra tillgång till funktioner i värddatorn. Det är därför väl lämpat för att bygga hållbara solida lösningar med avancerad funktionalitet.

Python är det mest använda språket bland Data Scientists, och de använder ofta grafiska bibliotek som Plotly och Dash för att skapa datavisualiseringar av de resultat de gör.

Cegal och Python 

På Cegal har vi ett antal konsulter med lång erfarenhet av Python.

 

Undrar du något om Python?