<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Python

Hva er Python? 

Python er et programmeringsspråk beregnet på utvikling av verktøy og applikasjoner. Det er et objektorientert høynivåspråk der oppgaver beskrives trinn for trinn. Noen typiske bruksområder er automatisering, dataintegrering og dataanalyse (Maskinlæring og kunstig intelligens).

Den vanligste versjonen er CPython. Det er en ren tekstbasert versjon, men det finnes en rekke rammeverk og biblioteker som gjør det mulig å lage grafiske brukergrensesnitt. De ulike rammeverkene er gjerne tilpasset ulike behov.

Python er svært uttrykkskraftig, kan utvides med et stort antall kodebiblioteker og det har god tilgang på funksjoner «under panseret» i vertsmaskinen. Det er derfor godt egnet til å bygge varige solide løsninger med avansert funksjonalitet.

Python er det språket som er mest utbredt blant Data Scientists, og de benytter da gjerne grafiske biblioteker som Plotly og Dash for å lage datavisualiseringer av de funnene de gjør.

Cegal og Python 

I Cegal tilbyr vi forskjellige Python-verktøy. Under finner du en kort beskrivelse av de forskjellige verktøyene.

Blueback Python Tool Pro

Python Tool Pro - Aktiverer datavitenskap med Petrel og lar deg bruke komplekse maskinlæringsalgoritmer på Petrel-dataene dine. Blueback Python Tool Pro er den siste utviklingen av Python Tool og er nå tilgjengelig som sitt eget produkt atskilt fra Blueback Toolbox (se under for videre beskrivelse av dette).

Vårt mål er å gjøre det mulig for kunder å utnytte mer verdi fra eldre data i deres foretrukne datavitenskapelige miljø.

Verktøyet lar geoforskere bruke komplekse maskinlæringsalgoritmer og datavitenskapelige arbeidsflyter mot Petrel-dataene sine, og inkluderer en rekke verktøy for å visualisere, manipulere og distribuere kode.

Blueback Toolbox

Blueback Toolbox-pakken inneholder nærmere 100 verktøy som utfyller standard Petrel. Den dekker geofysikk, geologi, reservoarteknikk og dataadministrasjonsdomenene, i tillegg til å hjelpe Petrel-brukeren med en rekke verktøy for bedre å administrere Petrel-prosjektene.

Tidligere ble Python-distribusjonen (IronPython) samlet sammen med verktøyet der den var selvstendig og fungerte rett ut av esken. Imidlertid kunne den ikke dra nytte av alt arbeidet som ble gjort i prosjekter som Pandas og scikit-learn.n

Cegal Tools

Cegal Tools er et brukervennlig verktøy for geoforskere. De viktigste fordelene med Cegal Tools er redusert tid og krefter når du arbeider med brønnloggdata ved hjelp av Python™. Basert på åpent kildekode-verktøy som plotly, pandaer og lasio, tillater hovedfunksjonene til Cegal Tools enkel lasting, manipulering og visualisering av brønnlogger fra las-filer.

Relaterte ord

Related articles

Consultancy
arrow
Meet our team
#MeetOurTeam – Anais
Cegal
arrow