<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

HashiCorp Nomad

Hva er Hashicorp Nomad?

Hashicorp Nomad er en enkel, fleksibel og produksjonsgrad “workload orkestrator” som gjør det mulig for organisasjoner å distribuere, administrere og skalere ethvert program, enten det er containerbasert, legacy eller batch, over flere regioner, på private og offentlige skyer.  

Cegal og Hashicorp Nomad

Cegal har brukt Hashicorp Nomad som et alternativ til plattformer som kubernetes eller openshift, spesielt i tilfeller som involverer skymigrering eller svært heterogene arbeidsbelastninger. Hashicorp Nomad er ukomplisert og lett å implementere. 

Vi er i konstant dialog med Hashicorp Nomads produktteam, og bidrar med kode, dokumentasjon, tilbakemeldinger og observasjoner rundt produkt-roadmap. 

Les om: Våre superdyktige konsulenter > 

Les om: En av våre teknologieksperter – Arturo – her >

Lurer du på noe rundt HashiCorp Nomad?