<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

API

Hva er API?  

API (Application Programming Interface), også kalt programmeringsgrensesnitt, er et grensesnitt i en programvare som gjør at den brukes fra en annen programvare.   

API’er spiller en viktig rolle i programvareutvikling da det gjør at systemer kan snakke sammen og utveksle informasjon. Ved hjelp av et API kan applikasjoner gjøre endringer, kjøre prosesser eller på annen måte behandle data på tvers av hverandre. For eksempel brukes API’er i behandling av data i en database, eller i kommunikasjon mellom ulike programvarer.  

Cegal og API:

Cegal sin foretrukne måte å integrere på er via APIer. Dette betyr at man skal kunne hente data via et API, man skal kunne redigere, endre og slette data ved API og man kan også kunne følge med på oppdateringer via en endringslogg. APIer står for åpent, men krever mere sikkerhet i tilfeller hvor det er nødvendig. Det gjør det også mulig å sette sammen løsninger som kaller å¨APIer fra flere tilbydere til et totale som har nytte for forbrukerne. Et eksempel kan være en App på telefonen som henter værdata fra Yr og Storm, og presenterer det for å kunne sammenligne.  

Relaterte ord
Lurer du på noe rundt dette?