<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Applikasjonsintegrasjon

Hva er Applikasjonsintegrasjon? 

Applikasjonsintegrasjon gjør at man kan få applikasjoner til å fungere sammen som en helhet. Man må vite hvilke systemer som er master for de enkelte data, og basert på det vil integrasjoner flyte slik at alle applikasjoner som deler data er oppdaterte. Dersom det finnes ferdige integrasjoner, så er det en fordel å benytte dem. 

Dersom det ikke finnes ferdige integrasjoner, så må man finne best mulig løsning. Har man en integrasjonsplattform med ferdige adapter, er det en måte å få en god og rask løsning – med stor grad av fleksibilitet. Dersom det ikke finnes, er APIer preferert måte å løse det på – og da står man fritt i å velge hvordan det løses. 

Cegal og Applikasjonsintegrasjon: 

Cegal har erfaring å løse integrasjoner på integrasjonsplattformer både for Microsoft (Azure) og Oracle, og vi har også erfaring med Open Source løsninger basert på Java (Kafka og Camel), samt løsninger basert på Azure/.NET. SYSCO har også erfaring med prosessintegrasjon – som eks BPMN. 

Lurer du på noe rundt dette?