<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Application Integration

Hvad er Application Integration? 

Application Integration eller applikationsintegration på dansk, bruges til at få forskellige applikationer til at fungere sammen som en helhed og udveklse data. Ved at flette og optimere data og arbejdsgange mellem flere softwareapplikationer kan organisationer opnå integrationer, der moderniserer deres infrastruktur og understøtter agile forretningsoperationer.

Applikationsintegration hjælper med at bygge bro mellem eksisterende on-prem og cloud-baserede systemer, som hurtigt udvikler sig. Gennem forbundne processer og dataudvekslinger giver applikationsintegration virksomheder mulighed for at orkestrere en række funktioner på tværs af hele deres infrastruktur, så virksomheder kan operere mere effektivt og effektivt.

Cegal og Application Integration

Cegal har lang erfaring med at få applikationer til at integrere på integrationsplatforme til både Microsoft, OracleOpen Source løsninger baseret på Java (Kafka og Camel) samt løsninger baseret på Azure/.NET. Cegal har også erfaring med procesintegration – f.eks. BPMN.

Læs om Data & Integration >

Har du nogen spørgsmål omkring Application Integration?