<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

ESG

Hva er ESG?

ESG er en engelsk forkortelse som står for Environmental, Social and Governance. På norsk, Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Ofte blir ESG kalt bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling.

ESG utgjør et tredelt fokus på ikke-finansielle hensyn, som for eksempel investorer kan bruke for å vurdere selskapets evne til å ivareta klima/miljø, sosiale forhold, rettigheter, ansvarlig og etisk forretningsstyring.

Disse hensynene kan benyttes blant annet som en del av en finansiell risikovurdering, der en god ESG-score forventes å gi en mer bærekraftig, langsiktig avkastning. Ikke-finansielle faktorer er ofte mindre målbare, men blir av stadig flere ansett som minst like viktige.

Cegal og ESG

Cegal ønsker å bidra til en bærekraftig verden og definerer dette basert på FNs definisjon på bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. For oss er bærekraft helt avgjørende i vår visjon om å bli et legendarisk selskap som ansatte elsker å jobbe for, og som kundene ønsker å jobbe med.

Det er 3 grunnpilarer i Cegals bidrag til FNs bærekraftsmål:

1. Vi bidrar til et bedre miljø
2. Vi tar sosialt ansvar
3. Vi er en ansvarlig aktør


Les om hvordan vi jobber med bærekraft i Cegal >

 

Relaterte ord
Har du noen spørsmål rundt ESG?

Relaterte artikler

Bærekraft
Slik jobber Cegal med bærekraft
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow