<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Bærekraft

Hva er bærekraft? 

Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. 

I denne betydningen stammer begrepet fra Brundtlandrapporten i 1987, der bærekraftig utvikling defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.» Bærekraft inneholder to sentrale begreper: 

  1. Begrepet behov, særlig de grunnleggende behovene til verdens fattige, som bør gis overordnet prioritet. 
  2. Ideen om begrensninger som følger av teknologisk utvikling og sosial organisering på miljøets evne til å møte nåværende og fremtidige behov. 

Termen bærekraftig utvikling ble senere brukt i FNs program Agenda 21 under Riokonferansen i 1992. Under det sosiale toppmøtet World Summit on Social Development i 1995 ble bærekraftig utvikling definert som «rammene for våre anstrengelser for å oppnå en høyere livskvalitet for alle mennesker», der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig. 

Cegal og bærekraft

Cegalønsker å bidra til en bærekraftig verden og definerer dette basert på FNs definisjon på bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. 
 
For oss er bærekraft helt essensielt i vår visjon om å bli et sagnomsust selskap som de ansatte digger å jobbe for og som kundene ønsker å jobbe med. 
 
Det er 3 grunnpilarer i Cegals bidrag til FNs bærekraftsmål: 
 
1. Vi bidrar til et bedre miljø 
2. Vi tar sosialt ansvar 
3. Vi er en ansvarlig aktør 

Les om hvordan vi jobber med bærekraft i Cegal >

Relaterte ord
Lurer du på noe rundt dette?