<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Patch

Vad är en Patch?

En patch är en uppsättning ändringar i ett datorprogram eller stöddata som är avsett att förbättra funktionaliteten, användbarheten eller prestandan i ett program. Detta innebär att åtgärda sårbarheter i säkerhet och andra buggar med patchar som vanligtvis kallas buggfixar. Alla företag ska ha bra rutiner för snabbast möjliga implementering av nya patchar och säkerställa patchning av tredje parts system och applikationer samt se till att patcharna är helt installerade genom omstart.

 

Patchar kan installeras antingen under programmerad kontroll eller av en programmerare som använder ett redigeringsverktyg eller en debugger. Patchar kan appliceras på programfiler i en lagringsenhet eller i datorns minne och kan vara permanenta (tills de patchas igen) eller tillfälliga.

Även om de är avsedda att åtgärda problem, kan dåligt utformade patchar ibland bidra till nya problem. I vissa speciella fall kan uppdateringar avsiktligt störa funktionaliteten eller inaktivera en enhet, till exempel genom att ta bort komponenter som uppdateringsleverantören inte längre är licensierad för.

Patchning kan vara en komplex och tidskrävande uppgift. Det tar tid att spåra sårbarheter, testa patchar, distribuera patchar och rapportera resultat.

Patch management är en del av livscykelhantering, och är en process med att använda en strategi och plan för vilka patchar som ska användas på vilka system vid en angiven tidpunkt. Genom att automatisera din patch management process kan det minska både den tid ditt team patchar och den tid som dina lösningar inte blir patchade.

Cegal och Patch

På Cegal arbetar vi med att följa vilka patchar som är relevanta för de enskilda kunderna. Vi arbetar även med att automatisera patchningen så att det blir så lite stillestånd och risk som möjligt. Till exempel för Oracle installerar vi kvartalsvisa patchar för flera kunder – och vi får en bra överblick över vad som rekommenderas och eventuellt vilka patchar det finns utmaningar med. Ibland finns det patchar som måste installeras direkt på grund av säkerhetshål – och då kastar vi oss runt!

 

Undrar du något om Patch?