<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Patch

 
Hvad er en Patch?

En patch er ændringer eller tilføjelser til et allerede installeret computerprogram eller supportdata, hvor patchens formål kan være alt fra at forbedre funktionaliteten, anvendeligheden, ydeevnen eller rette fejl i forhold til funktionalitet eller sikkerhedssårbarheder.

Patches kan dog også introducere negativer side effekter eller i værste tilfælde introducere fejl. Derfor er det vigtigt, at alle virksomheder har en vel beskrevet rutine for hurtigt og sikkert at implementere patches og sikre patching af tredjeparts systemer og applikationer.

Patching kan være en kompleks og tidskrævende opgave og det tager tid at spore sårbarheder, teste patches, distribuere patches og rapportere resultater. Installation af patches bør derfor følge den normale software release patch, som er at patches først installeres i udvikling, derefter i test systemerne og til sidst i produktion. Derfor er patch management en del af life cycle management, og processen omkring at bruge en strategi og plan for, hvilke patches der skal bruges på hvilke systemer på et bestemt tidspunkt. Ved at automatisere din patch-administrationsproces kan den reducere den tid, dit team bruger på at patche.

Er det smart at bruge deduplikering på din backupdisk? >

Cegal og Patch

Cegal har en klar proces for, hvordan vi installerer nye patches på systemerne hos vores kunder, hvilket er med til at sørge for at deres systemer altid er up to date med de seneste versioner. Der hvor det er muligt, er patchingen automatiseret for at øge implementeringssikkerheden, men også for at minimere nedetid og risiko.

Eksempelvis etablerer vi hos de fleste kunder en patch cyklus for Oracle databaser, så de bliver patchet kvartalsvis, startende med deres udviklings og test systemer og en måned senere i deres produktions systemer.

Tredjeparts software leverandør kan også komme med emergency patches vedr. sikkerhedshuller, som vi installer så hurtigt som muligt.

Læs over vores database-overvågning og patch management >

#MeetOurTeam – Børge, som bl.a. arbejder med patch strategier hos vores kunder >

Har du nogen spørgsmål omkring Patch?