<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Disaster Recovery

Hvad er Disaster Recovery?

«Fail to plan – plan to fail» er et udtryk, der virkelig gælder når det kommer til Disaster Recovery. For mange virksomheder er det en stor udfordring at håndtere stigningen i mængden af ​​data der indsamles, behandles, overføres og lagres både internt og i eksterne datacentre. Med store og kritiske mængder af data øges risikoen for nedbrud nemlig også.

Disaster Recovery (DR) indebærer at have retningslinjer, procedurer og værktøjer, der gør det muligt for virksomheder at genoprette ​​kritiske systemer og IT-infrastruktur så hurtigt som muligt efter en natur- eller menneskeskabt katastrofe.

Disaster recovery er ofte inkluderet som en del af virksomhedens plan for at sikre kontinuitet under kriser eller alvorlige forstyrrelser (kendt som Business Continuity Plan).

Typer af katastrofer kan være:

 • Cyberangreb som malware, DDoS og ransomware-angreb
 • Sabotage
 • Strømsvigt
 • Udstyrsfejl
 • Epidemier eller pandemier, såsom COVID-19
 • Terrorangreb eller trusler
 • Arbejdsulykker
 • Orkaner, jordskælv osv.
 • Brand

Ikke at have en udarbejdet plan for genopretning efter en katastrofe gør det ekstra udfordrende, da presset naturligvis er ekstremt højt på grund af den igangværende katastrofehåndtering. Vores entydige anbefaling er derfor, at alle organisationer bør forberede sig på katastrofer som en del af deres forretningsstrategi.

For at forberede sig på en katastrofe bør man lave en opgørelse og analyse af sine informationssystemer (informationsaktiver) og dokumentere rutiner til at følge i krisetider - en katastrofeplan. At forberede sig på kriser, før de opstår, og at lave en plan for, hvordan man skal agere, giver også andre fordele. Det øger bevidstheden om sårbarheder, trusler og risici og kan også være en god støtte til at identificere og prioritere forretningskritiske informationssystemer, mennesker og processer.

Inden en virksomhed kan bestemme sine Disaster Recovery-strategier, skal man først analysere eksisterende aktiver og prioriteter. To forskellige analyser spiller normalt en rolle ved DR’s beslutningsprocesser:

 • Risikoanalyse eller risikovurdering er en vurdering af de potentielle risici, som virksomheden kan stå over for, samt sandsynligheden og konsekvensen, hvis de opstår. analysen bruges som grundlag for beslutninger om tiltag til at reducere risiciene.
 • Business Impact Analysis (BIA) vurderer effekten af ​​den ovenfor identificerede risiko for forretningsdrift. En BIA kan hjælpe med at forudsige og kvantificere omkostninger, både finansielle og ikke-finansielle. Den undersøger også konsekvenserne af forskellige katastrofer for forretningssikkerhed, finansiering, marketing, omdømme, juridsk overholdelse og kvalitetssikring.

Gendannelse af informationssystemer omfatter typisk, men er ikke begrænset til:

 • Datacenter (servere, applikationer, databaser osv.)
 • Netværk
 • Virtualiseret katastrofegendannelse
 • Gendannelse af cloud-tjenester
 • Processer/informationsstrømme (kombinationer af ovenstående, f.eks. validering af logisk konsistens)
Cegal og Disaster Recovery

Cegal yder support til at etablere, vedligeholde og teste DR-planer.

Cegal kan også levere tjenester til overvågning af forskellige teknologier. Vi har specialiseret os i hybrid cloud-løsninger, opsætning og drift af forretningskritiske løsninger og overvågning af databaser.

Cegal har stor erfaring med miljøer med høj tilgængelighed (såkaldte High Availability-løsninger), hvor vi hjælper både små og store kunder med at finde den rigtige løsning til den rigtige pris.

Læs om: Har du sikret dit databasemiljø godt nok mod datatab og nedetid? >

Læs om: Hvordan håndterer din virksomhed et databasenedbrud? >

Læs om vores Managed Services løsning her >

Har du nogen spørgsmål omkring Disaster Recovery?

Related articles

Oracle Microsoft
Har du sikret dit databasemiljø godt nok mod datatab og nedetid?
Redaktionen Cegal forvandler komplekse...
arrow
Oracle Digitalisering
Hvordan håndterer din virksomhed et databasenedbrud?
Redaktionen Cegal forvandler komplekse...
arrow