<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Oracle CPU/SPU

Vad är Oracle CPU (Critical Patch Update)/SPU (Security Patch Update)? 

Oracle har många varianter av patchar – och de är tillgängliga för Oracle-databasen, Oracle Enterprise Manager, Fusion Middleware, WebLogic, Java och andra produkter. 

Critical Patch Update (CPU) avser den allmänna versionen av säkerhetskorrigeringar varje kvartal istället för den kumulativa säkerhetsuppdateringen av databasen för kvartalet. Tänk på CPU:en som den övergripande kvartalsversionen och inte som en enda uppdatering.

Uppdateringar för uppdatering av Patch (PSU) är samma kumulativa uppdateringar som innehåller både säkerhetsfixar och prioritetsfixar. Nyckeln till PSU:er är att de är mindre versionuppgraderingar (t.ex. 11.2.0.1.1 till 11.2.0.1.2). När en PSU har använts kan endast PSU:er användas i framtida kvartal tills databasen uppgraderas till en ny basversion. 

Security Patch Update (SPU) blev introducerat i Critical Patch Update i oktober 2012 som term för den kvartalsvisa säkerhetsuppdateringen. SPU-patchar är desamma som tidigare CPU-patchar, bara ett nytt namn. För databasen kan SPU inte användas när PSU har använts innan databasen har uppgraderats till en ny basversion.

Bundle Patches är de kvartalsvisa korrigeringsfilerna för Windows och Exadata som inkluderar både de kvartalsvisa säkerhetsuppdateringarna och de rekommenderade korrigeringarna. Det finns också tillfälliga korrigeringsfiler för att åtgärda specifika fel – och det finns diagnostiska korrigeringar som endast används för att kunna hämta mer information för att kunna lösa ett problem. Mer information finns i MyOracle Support-dokument ID 1430923.1. 

Cegal och Oracle CPU (Critical Patch Update)/SPU (Security Patch Update)

Cegal kan ge rekommendationer och göra den faktiska patchningen baserat på rekommendationer från Oracle. Cegal gör detta för ett antal kunder – och kommer därför att kunna göra detta effektivt och säkert. 

Undrar du något om detta CPU/SPU?