<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Datamigrering

Vad är Datamigrering?

Datamigrering är en process där du flyttar stora datamängder från en plats till en annan. Sådana flyttningar görs ofta vid uppgraderingar eller systemutbyten. En enkel form av datamigrering kan vara att flytta PC-filer till en extern hårddisk men många migreringsprocesser kan vara mycket komplexa och tidskrävande.

Datamigrering används ofta för att uppdatera företagets teknik, antingen för ökad effektivitet eller ökad säkerhet. Att byta ut gamla system och uppdatera teknik är en viktig och ofrånkomlig del av moderna affärsverksamheter.

För att lyckas med datamigrering är det viktigt att ha en bra strategi. Om du inte har en bra plan i förväg kan du riskera att förlora data eller uppleva stillestånd, vilket helt klart inte är önskvärt.

Här är några viktiga saker att tänka på innan du flyttar:

  • Förstå datakvaliteten – Ta en titt på den nuvarande datastatusen – hur känslig är den, vilket format har den och kommer migreringen att ändra detta?
  • Säkerhetskopiering – Skulle migreringen gå fel är det viktigt att veta att all data är säkrad någonstans och ha en återställningsplan.
  • Tidsram – Datamigrering är ofta omfattande och tror du att det går fort då får du tänka om. När till exempel jobbdata flyttas kommer det att innebära att många påverkas och det kan vara så att driftstopp är nödvändigt. Det kan ofta vara smart att utföra migreringen under en helg. Du ska inte trycka på «start» förrän du vet exakt vad du ger dig in i.

Vilka typer av datamigrering finns det?

  • Lagringsmigrering: Detta är när data flyttas från ett lagringsformat till ett annat, till exempel digitalisering av pappersarkiv för webblagring.
  • Applikationsmigrering: Detta är när du flyttar från en applikation till en annan.
  • Databasmigrering: Det här är när du flyttar hela databasen till en ny plats, till exempel att gå direkt till molnbaserat.
Cegal och Datamigrering

 

På Cegal utför vi alla typer av databasmigreringar, databasmigreringar från on-prem-server till en molnlösning. Det kan således vara en migrering till exempelvis Azure Cloud eller Oracle Cloud. Det kan också vara att flytta en databas från en leverantör till en annan, t ex från DB2 till Oracle eller SQL Server. Det kan både vara en delmängd av en kunds databaser men även hela deras databasfarm.

När en databas flyttas och en datamigrering utförs är det upp till kunden att avgöra om det är hela databasen som ska flyttas eller bara en delmängd då det kan finnas data som inte längre är aktuella. Utifrån den givna situationen väljer Cegal den bästa datamigreringsmetoden, vilket säkerställer att data flyttas korrekt och att datakvaliteten inte förändras i samband med processen.

Datamigreringen utförs först för en kunds testsystem, för att testa migreringsmetoden och för att mäta hur mycket driftstopp det blir i samband med migreringen i produktionen. Med denna typ av migrering kommer databasen on-prem att fungera som en fallback om något inte går som planerat.

 

Undrar du något om Datamigrering?