<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Digital tvilling

Vad är en Digital tvilling?  

En digital tvilling definieras som en digital eller virtuell kopia av en fysisk sak som existerar i den verkliga världen, digital tvilling är inte en ny teknik, men med introduktionen av IoT (Internet of Things) har det blivit viktigare och enklare att använda .

Digital tvillingteknologi har länge använts i olja och gas för att modellera och testa säkerheten på plattformarna.

Ett annat område där digitala tvillingar ofta nämns är i smarta städer, där sensordata skickas både till styrsystemen och till den digitala tvillingen i realtid som då är en korrekt representation av staden, dessa kan sedan också användas för att modellera olika scenarier vid användning av maskininlärnings- (ML) och artificiell intelligens (AI) -modeller. Stora summor kan sparas på underhålls- och säkerhetsåtgärder genom att använda digital tvillingteknologi.

Cegal och Digital tvilling

Cegal har lång erfarenhet av smarta hemteknologier och har varit central i utvecklingen av Greentracker. Green Tracker AS erbjuder ett modernt webbaserat energiövervakningssystem (EOS) som gör det möjligt för företag och organisationer att få total insikt i sin egen energianvändning och miljöpåverkan.

 

Undrar du något om Digital tvilling?