<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

ERP

Hva er ERP?

ERP (Enterprise Resource Planning), også kalt økonomisystem – er betegnelsen på programvare som håndterer store deler av en bedrifts forretningsprosesser. ERP er ikke nødvendigvis ett produkt, men en sammensetning av programmer som snakker sammen.

Det er også ganske vanlig å omtale enklere systemer som kun ivaretar ordre, lager og regnskap som ERP-systemer. Regnskapsprogrammet er gjerne fullintegrert med et dokumentsenter som håndterer kontroll og godkjenning av inngående fakturaer. Lønnssystemet er ofte tilknyttet et reiseregningssystem som håndterer utgiftsrefusjoner, diett og godtgjørelse på forretningsreiser.  Visma Business og Power Office Go er eksempel på ERP-systemer som brukes av Cegal sine kunder.

Cegal og ERP

Vi har utviklet ePortal, som er et sett verktøy som sørger for effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemer og ERP-systemet. ePortal er en totalløsning på økonomistyring for energibransjen, som gir utslag både på produktivitet og effektivitet. ePortal brukes både i energibransjen og vann og avløpsbransjen.

ERP-systemene som nyttes i ePortal er integrert mot timeregistreringssystem, anleggsregister, arbeidsordresystem, kundeinformasjonssystem, lønns- og reiseregningssystem, fakturadistribusjon, bank, og betalingstjenester. Vi har per i dag integrasjoner til ERP-systemene Visma Business og Power Office Go. Produktene Cegal Connected Energi Hub og Cegal Multi Channel Invoice (fakturadistribusjon) skal også integreres mot ERP-systemet.

Endringer i inntektsrammene krever økt effektivitet i energiselskapene. Derfor er mange på jakt etter løsninger som bidrar til mer effektive arbeidsprosesser.

ePortal sikrer kvaliteten på input-dataene. Alle data registreres bare én gang, og kan brukes i alle prosesser. Du slipper å bruke tid på manuell registrering av data i ulike systemer, og unngår dobbeltarbeid. Grunnsteinen i ePortal-løsningen er Visma Business, Visma Dokumentsenter og Visma Lønn, men det er våre egenutviklede moduler som gjør løsningen unik. Gjennom egne integrasjoner flyter data sømløst mellom de ulike programmene slik at brukeren ser relevant informasjon i sitt grensesnitt.

Les om Cegal ePortal >

Relaterte ord
Lurer du på noe rundt ERP?