<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Multikanal

Hva er Multikanal?

Multikanal er et begrep som kan benyttes på flere arenaer. Ofte dukker begrepet opp innen digital markedsføring, der det handler om å være til stede i flere kanaler, både online og offline, og kombinasjonen av disse.

Det samme gjelder også innen «faktureringsverden» – som vi har fokus på her. Med Multikanal mener vi her «en felles plattform for distribusjon av faktura og andre typer dokumenter via alle tilgjengelige distribusjonskanaler.»

Hele konseptet med multikanal er å digitalisere så mye av bedriftens dokument-distribusjon som mulig, øke intern kontroll ved å gi et helhetlig bilde av hele organisasjonens distribusjon, samt tilby flere verktøy for å kunne jobbe aktivt med det vi gjerne omtaler som «kundereisen» eller kundens forhold med dere som leverandør. 

Det er ofte slik at fakturaen som sendes er eneste form for kommunikasjon leverandøren har med sin sluttkunde. Det er derfor en stor fordel om man kan personifisere og tilpasse fakturaen til sluttkunden. På den måten kan man redusere kundefrafall eller selge mer. Fakturaen kan altså sendes med tilpasset budskap og utforming, og leveres på kundens prefererte betalingskanal.

Multikanal baserer seg ofte på 1 fils-mottak, dvs at leverandøren skal slippe å lage flere forskjellige typer filer for å sende til de enkelte distribusjonskanalene. Det skal være enkelt å ta i bruk nye betalings/distribusjonskanaler, og det skal ikke være nødvendig og måtte gjøre endringer i egne systemer.

Oppgaven til multikanal er å konvertere dokumenter og fakturafiler, for deretter å distribuere disse videre til de riktige distribusjonskanalene som f.eks AvtaleGiro, eFaktura, Vipps, Mobilbetaling, e-post, SMS, aksesspunkt (EHF) og digitale postkasser som digipost og e-Boks.

Multikanal er integrert mot de forskjellige distribusjonskanalene og holder til enhver tid oversikt over hvilke betalingskanaler mottager ønsker å motta faktura i. Logikken i Multikanal sørger for at fakturaene blir distribuert i prioritert rekkefølge, som leverandøren av faktura, kunden som tar i bruk Multikanal, bestemmer.

Cegal og Multikanal

Når Cegal snakker om multikanal, gjør vi det gjennom vår tjeneste Multi Channel Invoicing. Dette er en plattform som gir full fleksibilitet i valg av faktura- og betalingsformer. Fleksibiliteten kan videreføres til sluttkunden, som da kan velge mellom forskjellige faktura- og betalingsalternativer.

Vår integrerte «betalingsradar» overvåker de mest brukte betalingsløsningene på markedet til enhver tid. Systemet skanner markedet kontinuerlig, og når nye betalingsløsninger implementeres får våre kunder automatisk mulighet for tilgang til betalingsalternativene uten behov for utvikling.

Multi Channel Invoice dekker betalingsalternativer i hele Norden, og i Norge tilbys følgende:

 • Vipps Faktura
 • eFaktura til nettbank
 • AvtaleGiro til nettbank
 • e-post faktura
 • Digitale postkasser som e-Boks og Digipost
 • EHF – direkte til mottaker eller via Aksesspunkt
 • Papirfaktura med brev
 • SMS Mobilbetaling
 • Webbaserte betalingsløsninger

Les mer om:  Multi Channel Invoicing her >

#Meet out team - Leif