<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Multikanal

Vad är Multikanal?

Multikanal är ett begrepp som kan användas på flera arenor. Termen förekommer ofta inom digital marknadsföring, där det handlar om att vara närvarande i flera kanaler, både online och offline samt en kombination av dessa.

Detsamma gäller även i «faktureringsvärlden» – och det är vad vi kommer att fokusera på i den här beskrivningen. Med Multikanal menar vi här «en gemensam plattform för distribution av alla typer av dokument via alla tillgängliga distributionskanaler.»

Hela konceptet med Multikanal är att digitalisera så mycket av företagets dokumentdistribution som möjligt, öka den interna kontrollen genom att ge en heltäckande bild av hela organisationens distribution och erbjuda flera verktyg för att kunna arbeta aktivt med det vi vill kalla “kundresan” eller kundens relation till dig som leverantör.

Det är ofta så att fakturan som skickas är den enda kommunikationsform som leverantören har med sin slutkund. Det är därför en stor fördel om du kan personifiera och anpassa fakturan till slutkunden. På så sätt kan du minska kundernas bortfall eller sälja mer. I fakturan kan det således skickas med ett anpassat meddelande och design samt levereras till kundens önskade betalningskanal.

Multikanal baseras ofta på 1 fil-mottagning, det vill säga att leverantören behöver inte skapa flera olika typer av filer för att skicka till de enskilda distributionskanalerna. Det ska vara enkelt att använda nya betalnings- / distributionskanaler och det bör inte vara nödvändigt att göra ändringar i dina egna system. Multikanalens uppgift är att konvertera dokument och fakturafiler och sedan distribuera dessa till rätt distributionskanaler som AutoGiro, eFaktura, Mobilbetalning, Swish, e-post, SMS, Accesspunkt och digitala brevlådor som Kivra.

Multikanal är integrerat med de olika distributionskanalerna och håller hela tiden koll på vilka betalningskanaler mottagaren vill ta emot fakturor till. Logiken i Multikanal säkerställer att fakturorna distribueras i prioritetsordning, som leverantören av fakturan, kunden som använder Multikanal bestämmer.

Cegal och Multikanal

När Cegal pratar om Multikanal, gör vi det genom vår tjänst Multi Channel Invoicing. Detta är en plattform som ger full flexibilitet vid val av fakturering och betalningsmetoder. Flexibiliteten kan överföras till slutkunden, som då kan välja mellan olika fakturerings- och betalningsalternativ.

Vår integrerade «betalningsradar» övervakar hela tiden de mest använda betalningslösningarna på marknaden. Systemet genomsöker marknaden kontinuerligt, och när nya betalningslösningar implementeras har våra kunder automatiskt möjlighet att komma åt betalningsalternativen utan behov av utveckling.

Cegal Multi Channel Invoicing täcker betalningsalternativ i hela Norden och i Sverige erbjuds följande:

  • eFaktura för internetbank
  • AutoGiro för internetbank
  • e-postfaktura med länk eller PDF
  • Digitala brevlådor
  • Pappersfaktura med brev
  • SMS mobilbetalning
  • Webbaserade betalningslösningar

 

Undrar du något om Multikanal?