<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Autogiro

Vad är Autogiro?

Autogiro är en svensk betaltjänst för automatiskt betalning av fasta räkningar.

Företag som använder sig av Autogiro kan på ett enkelt sätt ta betalt av sina kunder eftersom pengarna dras automatiskt från kundens konto på förfallodagen. Varken du som företagare eller dina kunder behöver hålla koll på förfallodatum vilket bidrar till att betalningarna alltid kommer in i tid.

Vill man komma igång med Autogiro behöver företaget ingå ett avtal med sin bank. För konsumenter som använder Autogiro får man vanligtvis en förteckning över de dragningar som kommer att utföras, eller så får man ett meddelande om hur mycket pengar som kommer att dras från kontot på förfallodatumet.

För att som konsument ansluta sig till Autogiro behöver man skriva på ett medgivande där du tillåter att dragningar görs från ditt konto. I många fall kan man göra detta direkt i internetbanken men i vissa fall krävs det att företaget du önskar betala till via Autogiro skickar en blankett som man får skriva på och skicka tillbaka.

Cegal och Autogiro

Genom lösningen Multi Channel Invoicing erbjuds Autogiro som ett av många vanliga alternativ för att skicka fakturor. Multikanal-plattformen har färdiga integrationer med de mest använda betalkanalerna i hela Norden och erbjuder samtidigt ett antal verktyg för att ytterligare kunna skräddarsy fakturaleveranser.

Cegal Multi Channel Invoicing används för närvarande av ett antal kunder för hela eller delar av dess fakturadistribution.

Läs mer om Cegal Multi Channel Invoicing här >

 

Undrar du något om Autogiro?