<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

E-faktura B2C

Vad är E-faktura B2C?

E-faktura B2C är en tjänst som innebär att företag kan skicka fakturor till privatpersoner elektroniskt till mottagaren. E-fakturan hamnar direkt i mottagarens internetbank där den kan läsas igenom innan den godkänns för betalning.

För att använda E-faktura B2C som ett alternativ för att skicka fakturor behöver man som företagare ingå ett avtal med sin bank samt se till så att man är tekniskt ansluten till tjänsten vilket banken brukar hjälpa till med.

De flesta bankerna i Sverige stöder i dag E-faktura till privatpersoner och vill man som privatperson komma igång med E-faktura loggar man in på sin bank och väljer det företag man vill ha E-faktura ifrån.

Cegal och E-faktura B2C

Genom lösningen Cegal Multi Channel Invoicing erbjuds E-faktura B2C som standardkanal för leverans av fakturor. Multikanal-plattformen har färdiga integrationer med de mest använda betalkanalerna i hela Norden och erbjuder samtidigt ett antal verktyg för att ytterligare kunna skräddarsy fakturaleveranser.

Cegal Multi Channel Invoice används för närvarande av ett antal kunder för hela eller delar av dess fakturadistribution.

Läs mer om Cegal Multi Channel Invoice här >

Undrar du något om E-faktura B2C?