<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Fakturamall

Vad är en fakturamall?

En fakturamall är en uppsättning som hjälper företag när de behöver skapa och skicka en kundfaktura. Det kan vara frestande att använda en fakturamall i Word och tro att den håller måttet, men fakturor är viktig dokumentation med strikta krav på innehållet. Bokföringsföreskrifterna ställer ett antal krav för hur en faktura ska utformas och vad den ska innehålla.

Alla fakturor måste innehålla:

 • Fakturanummer
 • Säljaren och köparens adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Vid EU-handel kan även köparens momsregistreringsnummer behövas
 • Fakturadatum och förfallodatum
 • Företagsnamn och organisationsnummer för både säljare och köpare
 • En tydlig beskrivning av produkten eller tjänsten samt mängd eller antal
 • Både plats och datum då varan eller tjänsten levererades
 • Försäljningspris
 • Beskattningsunderlag för varje momssats eller det som är undantag
 • Momssats
 • Momsbelopp
 • Om man är momsbefriad – hänvisa till relevant bestämmelse

Cegal rekommenderar att kunder som vill använda en fakturamall får tillgång till detta via sin bokföringssystemleverantör eller utformar sina egna i samråd med fakturadistributören.

I ett standardfakturaprogram har du tillgång till en fakturamall där du bara behöver fylla i nödvändig information. Då behöver du inte tänka på om du har rätt layout och du kommer att få information om allt som är obligatorisk att ha med på fakturan.

Det är ofta så att fakturan som skickas är den enda kommunikationsform som leverantören har med sin slutkund. Det är därför en stor fördel om du kan personifiera och anpassa fakturan till slutkunden och på så sätt minska kundbortfall eller sälja mer. Fakturan kan således skickas med ett anpassat meddelande och design och levereras till kundens önskade betalningskanal.

Om du har kunder utomlands kan du välja att göra fakturan på ett annat språk och fakturera i utländsk valuta.

Cegal och Fakturamall

När Cegal pratar om fakturamallar gör vi det genom vår tjänst Multi Channel Invoicing. Detta är en plattform för fakturadistribution som ger full flexibilitet när det gäller att välja fakturamallar och betalningsmetoder. I Multi Channel Invoice finns både standardfakturamallar men också möjligheten att skräddarsy dina egna fakturamallar med till exempelvis kundtyp eller produktgrupp. Detta ger en möjlighet för 1: 1-marknadsföring och stor flexibilitet.

#MeetOurTeam – Leif som jobbar med Multi Channel Invoicing >

Undrar du något om Fakturamall?

Relaterat innehåll

Software > Energy solutions > Cegal multi channel invoicing
arrow