<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

E-faktura B2B

Vad är E-faktura B2B?

E-faktura B2B (Business to Business) gör det möjligt för företag att skicka elektroniska fakturor till kunder och leverantörer. I Sverige finns flera olika möjligheter för att skicka elektroniska fakturor. Det vanligaste är att man använder sig av PEPPOL (Pan-European-Procurement Online), Svefaktura eller InExchange. PEPPOL är det europeiska systemet som bygger på ett nätverk av accesspunkter för att skicka elektroniska fakturor inom eller utanför EU:s gränser. Alla statliga företag kräver att man skickar en faktura med PEPPOL.

Accesspunkter fungerar som ett postkontor, där du väljer den accesspunkt du vill använda. Genom den valda punkten blir du ansluten till PEPPOL-nätverket och kan på så vis skicka och ta emot fakturor till alla andra som är anslutna till infrastrukturen.

Genom att använda E-faktura B2B blir fakturahanteringen mer effektiv och det (ger stora besparingar jämfört med pappersfakturering. För leverantörer som inte kan skicka elektroniskt kan det kombineras med pappersbaserad fakturascanning, vilket möjliggör digitalisering av pappersfakturor.

För företag kommer det att finnas många fördelar med att använda E-faktura B2B:

  • Spara tid – genom att skicka fakturor elektroniskt
  • Få betalt inom betalningsfristen – E-faktura ökar sannolikheten för att få betalt i tid
  • Kostnadsbesparing – Spara pengar genom att slippa porto
Du bidrar till en bättre miljö – genom att inte använda papper när du skickar fakturor

Cegal och E-faktura B2B

Genom lösningen Cegal Multi Channel Invoicing erbjuds E-faktura B2B som standard vid leverans av fakturor. Multikanal-plattformen har färdiga integrationer med de mest använda betalkanalerna i hela Norden och erbjuder samtidigt ett antal verktyg för att ytterligare kunna skräddarsy fakturaleveranser. Cegal Multi Channel Invoicing används för närvarande av ett antal kunder för hela eller delar av dess fakturadistribution.

 

Undrar du något om E-faktura B2B?