<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Aksesspunkt

Hva er Aksesspunkt?

For at bedrifter skal kunne sende elektronisk faktura, må de knytte seg til et aksesspunkt i nettverket for elektronisk handel. Et aksesspunkt er en standard infrastruktur for å sende og motta fakturaer og e-handelsdokumenter i det elektroniske filformatet EHF (Elektronisk Handelsformat) på tvers av landegrenser.

Den norske standarden er bygget på det europeiske systemet, som går under navnet PEPPOL (Pan-European Procurement Online). Dette er et nettverk av aksesspunkter for sending av elektroniske fakturaer på tvers av landegrensene.

Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som er PEPPOL-myndighet i Norge, og som administrerer godkjenning av nye aksesspunkter.

Alle velger selv hvilket aksesspunkt de vil benytte, og gjennom aksesspunktet blir man tilknyttet PEPPOL-nettverket og kan sende og motta fakturaer til alle andre som er tilknyttet infrastrukturen. Dermed kan både avsender og mottaker nyte godt av alle fordelene som følger med elektronisk faktura. Tjenesteleverandør sjekker i det nasjonale adresseregister ELMA for å se hvilket aksesspunkt fakturamottaker tilhører og formidler fakturafilen til rett mottaker.

Aksesspunkt er en god måte å få automatisert den elektroniske faktureringsprosessen på, og åpner enkelt opp for å begynne med komplett e-handelskommunikasjon.

Cegal og Aksesspunkt

Ved bruk av Cegal Multi Channel Invoice har man tilgang til forsendelse av eFaktura B2B via aksesspunkt. I Multi Channel Invoice mottar vi fakturafil som inneholder org.nr til sluttkunden og dette nummeret blir sjekket opp mot ELMA-registeret for å se om kunden har registrert seg for mottak av eFaktura B2B.  Ligger kunden i ELMA sendes fakturaen direkte til mottakers regnskapssystem via et aksesspunkt. Ligger ikke kunden registrert for mottak i ELMA, så rutes den videre i distribusjons-flyten, enten til en annen digital kanal, eller direkte til print.

Les om: Cegal Multi Channel Invoicing >

Lurer du på noe rundt dette?