<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Edge Computing

Hva er Edge Computing?

Edge Computing er et begrep som brukes når man vil lagre og behandle data nære kilden eller brukerne av dataene. Istedenfor å sende alle data inn til et sentralt datasenter, eller hente alle data ut fra et sentralt sted, så lagres og bearbeides dataene ute i nettet, noe som både sparer tid og ikke minst kostnader for store dataoverføring.

Netflix har for eksempel en løsning hvor internettleverandører kan plassere Netflix servere i sitt nett. Disse serverne blir oppdatert med de filmene og seriene som brukerne i dette nettet ser mest på. Det betyr at en Netflix kunde som vil se en populær film får denne levert fra en server nærme seg selv, noe som øker hastigheten, og gjør at internettleverandøren sparer store kostnader på å slippe internasjonal dataoverføring.

I dag er Edge Computing mye brukt i forbindelse med 5G og IoT Edge, hvor prosessering og analyse av data fra IoT-enheter (gjenstander koblet til internett) gjøres ved “kanten” av nettet, istedenfor at rådataen sendes direkte fra enheten til en skytjeneste. Enten så kan enheten selv rense, aggregere og analysere dataene, eller hvis de ikke har ressurser til det (for eksempel enheter som skal kunne drives i årevis på et batteri), så sendes dataene til en tjeneste nær der enheten er. Bearbeidede og aggregerte data sendes så videre til skyen.

Kombinasjonen av 5G-nettverk og Edge Computing muliggjør utvikling av nye teknologiske løsninger som tidligere var for kostbare eller vanskelig å etablere, samt forbedring av eksisterende teknologier.

Etter hvert som mer utstyr kobles til internett, vil mer data bli tilgjengelig. For å møte datamengden er selskaper avhengig av å ha en solid digital plattform som kan prosessere informasjonen. Stadig flere går derfor over til moderne skyløsninger som kan håndtere økt datamengde.


Edge Computing står også for stadig tyngre databehandling. Det gjør at Edge-plattformer bør administreres og integreres mot andre skyplattformer på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Cegal og Edge Computing

Vi jobber ikke direkte med Edge Computing i dag, men vi har en rekke konsulenter innen AI-teknologi.

Les mer om Cegal sine tjenester innenfor Data og Analytics > 

Les om hvordan det å flytte Oracle-løsningene til skyen kan øke innovasjonstakten >

#MeetOurTeam – Anais en av våre Data Scientists >

#MeetOurTeam – Ravali en av våre Data analytikere >

Lurer du på noe rundt Edge Computing?