<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ISO Certifieringar

Vi arbetar i enlighet med internationella standarder för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet och har på gruppnivå följande certifieringar:

  • Den internationella standarden specificerad i NS-EN ISO-9001:2015 Kvalitetshantering. ISO 9001 IQNET Certificate
  • Den internationella standarden specificerad i NS-EN ISO-14001:2015 Miljöhanteringssystem. ISO 14001 IQNET Certificate
  • ISO/IEC 27001är ett internationellt erkänt ramverk för bästa praxis för ett ISMS. Cegal uppfyller ISMS-kraven som specificeras i ISO/IEC 27001:2017. ISO 27001 IQNET Certificate
  • Den internationella standarden specificerad i NS-EN ISO-45001:2015 Ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet. ISO 45001 IQNET Certificate