<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
 • Cloud operations
 • Programvare
 • Konsultenttjenester

Geologi

Hva er Geologi?  

Geologi er en disiplin innen geovitenskapen. Ordet geologi kommer fra de greske ordene geo (jord) og logi (lære). Geologi er dermed læren om jorden – hvordan den er bygd opp og hvordan den utvikler seg.  

En geolog undersøker egenskapene til mineraler, bergarter og fossiler som utgjør jorden for å danne seg kunnskap om hvordan de er blitt til og hvordan de påvirker jorden vår. De er opptatt av både den flytende og faste jorden, bergartene den er sammensatt av, og prosessene som de endrer seg over tid. 

Geologer bruker en lang rekke metoder for å forstå jordens struktur og evolusjon, inkludert feltarbeid, bergarts beskrivelse, geofysiske teknikker, kjemisk analyse, fysiske eksperimenter og numerisk modellering. 

Faget geologi kan deles inn i ulike fagfelt. Dette er noen av dem: 

 • Petrologi (læren om bergarter)
 • Mineralogi (læren om mineraler)
 • Paleontologi (læren om fossiler) 

Kunnskap om jordens oppbygning er helt sentralt for å kunne utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Disse ressursene kan deles inn i fornybare og ikke-fornybare. Fornybare ressurser inkluderer vann og vind, som studeres i meteorologien. Ikke-fornybare ressurser inkluderer olje og gass, som studeres i petroleumsgeologien.  

Petroleumsgeologi er læren om naturlige forekomster av petroleum og om hvordan geologiske prosesser har bidratt til å danne, transportere og lagre petroleum i naturen. Det refererer til det spesifikke settet av geologiske disipliner som brukes på leting etter hydrokarboner (oljeleting).  

For å evaluere levedyktigheten til hydrokarboner innenfor et olje- eller gassfelt og danne en strategi for hvordan man kan utvinne hydrokarbonene fra reservoaret, er petroleumsgeologien opptatt av syv nøkkelelementer. 

7 nøkkelelementer i petroleumsgeologi 

 • Kilde – er det tilstedeværelse av levedyktige, organiske fjellformasjoner som er termisk modne innenfor interesseområdet?
 • Reservoar – er det tilstrekkelig areal/volum av høyporøse/permeable bergarter innenfor området?
 • Forsegling – finnes det en kappe over reservoaret med tilstrekkelig integritet til å forhindre at hydrokarbonet slipper ut?
 • Felle – eksisterer kilden, reservoaret og forseglingen i en konfigurasjon som gir mulighet for dannelse av en hydrokarbonakkumulering?
 • Timing – gjennom geologisk tid, har bassenget utviklet seg slik at mange av disse elementene kan komme sammen?
 • Modning – har bassenghistorien, spesielt termisk historie, gitt ideelle forhold for dannelse av hydrokarboner?
 • Migrasjon – har hydrokarbonene en klar vei fra kilde til reservoar og er det sannsynlig at de ville ha migrert til fellen i tilstrekkelig kvalitet og mengde?
Cegal og Geologi 

I Cegal har vi rundt 40 geologer som er spesialisert innen petroleumsgeologi. De er erfarne konsulenter og eksperter i implementering og bruk av programvare som bidrar til økt effektivitet og forbedrede arbeidsprosesser. 

Basert på vår geologi-kompetanse har vi utviklet bransjeledende teknologier og programvare som gir våre kunder innsikt og forståelse for de syv nøkkelelementene i petroleumsgeologi. Fra kontekstualisert dataanalyse på tvers av domener gjennom Blueback Investigator til verktøy i Blueback Geology Toolbox og Blueback Unconventional Toolbox til avansert matematisk modellering i Blueback Rock Physics. 

Denne ledende programvaren bidrar til å optimalisere arbeidsprosesser innenfor leting og produksjon av olje og gass. Disse prosessene stiller svært høye krav til kapasitet og ytelse fra teknologien som brukes, og våre løsninger er laget for å møte disse kravene og skalere tilgangen på ressurser slik at brukerne har rett verktøy med rett kapasitet til rett oppgave.

Les mer om hvordan du kan utvide, forbedre, forsterke og akselerere arbeidsflyter for subsurface med Cegal's programvareteknologi her >

Lurer du på noe rundt Geologi?