<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vedvarende energi

Hvad er vedvarende energi? 

Vedvarende energi er ganske enkelt energikilder, vi ikke løber tør for – for eksempel solenergi, vandkraft og vindkraft. I Danmark dominerer strøm fra vindkraft. Sådanne ressourcer er langt mere bæredygtige end fossile energikilder som olie, gas og kul.

Vedvarende energi har ingen eller meget lav udledning af drivhusgasser, og øget brug af vedvarende energi er derfor nødvendig, hvis verden skal nå sine klimamål. Der er bred enighed om, at det bliver vigtigt at investere i vedvarende energikilder i fremtiden. I 2020 vil 20 procent af energiforbruget i EU være vedvarende, og der er opstillet individuelle mål for, hvor stor andelen vil være i hvert af EU-landene. Direktivet gælder også for EØS og dermed Danmark.

Cegal og vedvarende energi

Som leverandør til energibranchen arbejder Cegal tæt sammen med en række kunder, som har højt fokus på vedvarende energi. Derudover er vi optaget af at skåne miljøet ved selv at bruge vedvarende energi.

Har du nogen spørgsmål omkring vedvarende energi?