<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Energi

Hvad er Energi?

Hvad er energi, og hvilken slags energi har vi? Energi bruges til så meget på mange områder, men her koncentrerer vi os om energi som er defineret i fysik og den del der kaldes elektrisk energi.

Energi er det, der får tingene til at ske. Det kan aldrig forekomme eller forsvinde, det bevæger sig bare i andre former. I fysik er energi det samme som evnen til at udføre arbejde, og måleenheden for energi er joule.

Indtil det 18. århundrede blev energi brugt som et begreb i fysik uden nogen skarp definition, i stort set samme betydning som magt. I udviklingen af ​​rationel mekanik fik ordet en nøjagtig betydning: energi er et mekanisk systems evne til at udføre arbejde. Denne definition blev senere udvidet til ikke kun at gælde for mekaniske systemer, men for ethvert fysisk system.

I mekanik beregnes to former for energi:

Kinetisk energi eller bevægelsesenergi, som er den energi et legeme har på grund af sin hastighed.

Potentiel energi eller positionsenergi, som er den energi en krop har, fordi ydre kræfter virker på den og forsøger at sætte den i gang. Elektrisk energi er en type potentiel energi, såsom gravitationsenergi og kerneenergi. Elektrisk energi måles i kilowatttimer, som har symbolet kWh.

Elektrisk energi skyldes kræfter, der virker på elektriske ladninger (oftest elektroner) og sætter dem i gang. Kræfterne opstår enten ved induktion på grund af magneter, der holdes i bevægelse, som i en dynamo, og overfører mekanisk energi til elektrisk, eller ved kemiske processer (elektriske grundstoffer), hvor kemisk energi overføres til elektrisk energi.

Karakteristisk for elektrisk energi er, at den skal forbruges i det øjeblik, den produceres. Opbevaring af elektrisk energi kan kun finde sted ved at omdanne den til andre former for energi, såsom kemisk energi i et batteri. Elektrisk energi er heller ikke tilgængelig i naturen som en energiressource.

Energikilderne deles oftest op i to grupper. Vedvarende energi og ikke vedvarende.

Vedvarende energikilder er en energikilde, der ikke løber tør. Såsom vind, vand og sol.
Ikke-vedvarende energikilder er energikilder, som vi bruger hurtigere, end de bliver fremstillet, såsom olie og kul. Derfor kan ikke-vedvarende energikilder blive opbrugt.

Produktion af elektrisk energi foregår i et kraftværk, og energien overføres gennem elektriske ledninger. Mængden af ​​elektrisk energi (E) bestemmes af den elektriske effekt (P) og forløbet tid (t).

Cegal og Energi

Cegal er Skandinaviens mest specialiserede leverandør af teknologi til energisektoren. Med stor viden og stor erfaring om branchens værdikæde og de muligheder, der ligger i at tage ny teknologi i brug, bidrager vi til at øge fordelene ved digitalisering for mere end 80 virksomheder og organisationer verden over, både inden for produktion, transport og salg af energi.

Vi indsamler og opbevarer data fra både branchens kernesystemer og andre relevante datakilder. Vi bruger dataene til at give ny, værdifuld indsigt, der både effektiviserer arbejdsopgaver og forbedrer resultaterne.

Udbyttet af data kan være:

  • Automatisering af arbejdsprocesser
  • Visualiseringer, der giver bedre beslutningsstøtte
  • Avancerede analyser
  • Maskinelæring
Vi udvinder fordelen af ​​informationen i form af automatisering af arbejdsprocesser, eller smarte applikationer, der forenkler eller kvalitetssikrer arbejdsprocesser.

 

Læs mere om: Vores ydelser til energisektoren her >