<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Database index

Hvad er Database index?

Et database index (database indeks) er en datastruktur, der forbedrer hastigheden af datahentning på en databasetabel. Grundlæggende giver et indeks en database mulighed for hurtigt at finde og hente specifikke rækker af data fra en tabel baseret på værdierne af en eller flere kolonner i rækkerne, på samme måde som en indholdsfortegnelse i en bog kan hjælpe dig med at finde specifik information i bogen. 


Dette kan i høj grad forbedre ydeevnen af databaseforespørgsler, især når du arbejder med store mængder data. For eksempel, hvis du har en databasetabel med millioner af rækker af data, og du vil finde alle rækker med en bestemt værdi i en bestemt kolonne, kan du ved hjælp af et databaseindeks fremskynde forespørgslen betydeligt ved at give databasen mulighed for hurtigt at finde de relevante rækker uden at skulle scanne hele tabellen. De kommer dog med nogle omkostninger, da de kan kræve ekstra lagerplads og kan sænke indsætnings- og opdateringshandlinger. Som følge heraf er det vigtigt nøje at overveje, hvilke kolonner der skal indekseres, og hvor mange indekser der skal oprettes i en database.

Der er flere typer indexer, der kan oprettes i en database, herunder:

Clusteret index:

Disse indexer omrangerer rækkerne i en tabel baseret på de indekserede kolonner, så dataene fysisk lagres i en bestemt rækkefølge. Der kan kun være ét clusteret index pr. tabel.

Non-clusteret indexer:

Disse indexer gemmer dataene i en separat struktur fra tabellen i stedet for at omrangere rækkerne. Dette giver mulighed for hurtigere opslag, men kan være langsommere for indsættelses- og opdateringsoperationer. En tabel kan have flere non-clustreret indexer.

Unikke indexer:
Disse indexer gennemtvinger en unikhedsbegrænsning på den eller de indekserede kolonner, hvilket sikrer, at ikke to rækker i tabellen har de samme værdier i disse kolonner.

Cegal og Databaseindex

Cegal har høj ekspertise og meget erfaring indenfor en lang række databaseteknologier herunder: Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB og NoSQL.

Inden for disse områder leverer vi både Managed Services og konsulentydelser. Vi har udviklet en sikker og enkel løsning til at overvåge jeres database-systemer og vedligeholde dem proaktivt. Vi sikrer dermed en stabil platform via løbende assistance, overvågning, operationelle tjenester og drift. Vi hjælper derudover med rådgivning i form af at finde den rigtige løsning baseret på vores kunders systemer og behov.

Med vores database performanceanalyse hjælper vi kunder  til højere performance, ved bl.a. at arbejde med deres database indexer. 


Læs mere om Cegals database services >
Læs mere om vores forskellige databaseanalyser ->
Læs mere om Dacapos performanceoptimering ->

Vil du gerne tale med en af vores eksperter om dine Database Indexer?