<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

“Definition of Done”

Hva er “Definition of done”?

Uttrykket «Definition of done» (DoD), på norsk definisjonen av «ferdig», sier noe om hvilke kriterier som må oppfylles før man kan si at en oppgave er utført.  

For når er vi egentlig ferdig? Dette søker konseptet «Definition of Done» å hjelpe oss med å finne et svar på. Dette er et begrep som ofte brukes innenfor smidig utvikling. I teamarbeid der det jobbes med hyppige delleveranser kan det ofte oppstå diskusjoner og uenighet rundt når funksjonalitet, kode eller produkt er «ferdig».

«Definition of Done» benyttes som en sjekkliste der det er definert hva som forventes når oppgave er ferdig. Er det eksempelvis når koden er sjekket inn, når den er testet eller når sluttbruker kan trykke på den grønne knappen?  

Cegal og prosjektgjennomføring 

I Cegal har vi god erfaring med og ser viktigheten av bruken av «Definition of Done». Å sette av tid innledningsvis i prosjektet til å definere hva vi som team legger i begrepet «ferdig», er en viktig del av prosjektetableringen og legger grunnlaget for en felles standard og kjøreregler.  

For utviklingsteamet eller prosjektteamet kan en sette opp en liste med kriterier som:  

  • Innsjekk av kode  
  • Enhetstesting  
  • Gjennomført code-review av tech lead   
  • Akseptansekriterier  
  • Akseptansetest  

Gevinsten ved å ha en felles forståelse av «ferdig» er potensielt tid spart på å forsikre seg om at arbeid er utført i overenstemmelse. Trygghet for teamet på at en delleveranse er klar. En økt forståelse teammedlemmene imellom når et felles stammespråk gir konkrete output og hindrer misforståelser.  

Les saken: Dårlig kommunikasjon gir prosjektkrasj >

Møt Maria, avdelingsleder og prosjektleder i Cegal >
Møt Ingrid, en av våre prosjektledere >
Møt Line, en av våre prosjektledere >

Lurer du på noe rundt "Definition of done"?