<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

TIA

Hva er TIA?

På 80-tallet jobbet en gjeng med utviklere for et forsikringsselskap, og de fikk i oppgave å utvikle en forsikringsløsning som hadde en åpen arkitektur, var skalerbar, fleksibel og hvor du hadde muligheten til enkelt å oppgradere og ha et moderne utseende.

På 90-tallet valgte utviklerne som hadde designet løsningen å kjøpe seg ut og etablere TIA Technology i 1998. Siden har TIA Technology tilbudt sin åpne og fleksible programvare TIA Solution til forsikringsselskaper over hele verden. I 2020 ble TIA Technology kjøpt opp av Sapiens, en global programvareleverandør for forsikringsselskaper.

TIA Solution er en applikasjon som håndterer alle større forsikringsprosesser, støtter og administrerer hele forsikringens verdikjede: fra planlegging av markedsføringsaktiviteter, tilbud, strategiløp, kompensasjonsstyring inkludert integrering med eksterne tjenesteleverandører til skadebehandling, gjenforsikring og ledelsesinformasjon.

TIA Solution sikrer økt produktivitet for forsikringsselskaper gjennom bruk av digital planlegging, integrert automatisering, noe som fører til større fleksibilitet i samspillet mellom arbeidsprosesser.

Cegal og TIA

Cegal har en rekke kunder som bruker TIA Solution både på on-prem og i nettskyen. Cegal har hjulpet til med å flytte flere kunders TIA Solution-applikasjon til Oracle Cloud med hell, og vi har bl.a. implementert en Kubernetes-klynge for TIA.

Vi har en rekke konsulenter som spesialiserer seg på TIA Solution og er vant til å jobbe med applikasjonen, i tillegg til å engasjere seg i feilsøking og justering av hjelp, f.eks. gjennom en “HealthCheck”.

Gjennom vår Managed Services-løsning sikrer vi at infrastruktur, database og applikasjonsinfrastruktur fungerer optimalt og overvåker og vedlikeholder TIA Solution applikasjonen – med vår databaseovervåkningsløsning Basecare Discover ™. I tillegg kan vi bidra med å optimalisere lisensiering ved å redusere kostnader f.eks. gjennom en “LicenseCheck”.

Lurer du på noe rundt TIA?

Related articles

ordbok
Managed Services
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow